Sunday, April 25, 2010

असंही प्रेम असतं!!

असंही प्रेम असतं!!

अशाच एका संध्याकाळी,मन खुप जास्तच उदास झालं होतं....

काय करु? काहीच सुचतं नव्हतं....

उगाच मनात विचार आला, चल स्मशानात जाऊयात....

गेलो मग स्मशानात एकटाच!बसलो एका थडग्याजवळ जाऊन....

थडगे ताजे वाटत होते....मनात कुतूहल जागले....

थडग्यावरचे नाव वाचले...' महनाज़ खान ' '१९८६-२००७'...

म्हणजे माझ्याच वयाची असेल!

कसं ग्रासलं असेल मृत्युने तिला?काय कारण असेल?

आजार? खून? का... का बाळंतपणात दगावली असेल ती?

मनात उगाच प्रश्नांचे काहूर उठले...

तेव्हढ्यात एक मुलगा त्या थडग्यावर फुले ठेवण्यासाठी आला....

मी त्याला विचारले ' तू भाऊ का तिचा?'

तो म्हणाला 'नाही, मी तो, ज्याच्यासाठी तिने आत्महत्या केली!'

मी विचारले ' आत्महत्येचं कारण?'

तो म्हणाला ' मला ब्लड कॅन्सर झालाय! २ आठवडे उरले आहेत फक्त!'

मी चकीत झालो!

विचारले ' मग तिने आत्महत्या का केली? तू जिवंत असतानाही?'

तो म्हणाला ' ती माझ्या स्वागताच्या तयारीसाठी पुढे गेली आहे!'

.......मी निशब्द....

Tuesday, April 20, 2010

kaal tulaa maajhi kavitaa vaachavli
tu mhanaalaas maajhyavar pan ek kavitaa lihi...

tujhyaavar kavitaa lihina sopa naahi
kaaran maajhya saathi tu titkaa saadhaaran naahis

tulaa konaachi upmaa deu kalat naahi
kaaran tujhyaa saarkha dusra kaahi asuch shakat naahi

shabda nuste ghutmaltaat..pan nemka kaay lihaava te suchat naahi

********************************M*******************************************Tuesday, April 6, 2010

kadhi vaatata aahes tu
pan kadhi vaatata ektich me...

kunaas thaauk asa kaa vatata
tu asunahi naslyaa saarkha bhaasta...

malaa chalun tulaa asa kaay milta?
tujhyaa saathi man maajha ithe jhurat rahata

tulaa tyaachaa kaahich vaatat naahi
manaat khup ichchaa asunahi malaa tulaa he saangtaa yet naahi....

tujha asa vaagna malaa khup dukhaavta
sagla maahit asun tujha jaanun malaa traas dena manaalaa khup salta.....

gaath tujhyaashi baandhli aahe mhanun tu ekach soyraa vaatatos
pan kaa re tu asaa asun naslyaa saarkhaa vaagtos????

*******************************M**************************************

Thursday, April 1, 2010

आहेस तू सावरायला ...........

आहेस तू सावरायला
म्हणून पडायला ही आवडत..........................

आहेस तू मनवायला
म्हणून रुसायला ही आवडत.........................

आहेस तू रडायला
म्हणून रडायला ही आवडत.................

आहेस तू समजून घ्यायला
म्हणून चुकायलाही आवडत.........................

आहेस तू पाहायला
म्हणून सजायला ही आवडत.........................

आहेस तू ऐकायला
म्हणून बोलायलाही आवडत.....................

आहेस तू सोबतीला
म्हणून जगायलाही आवडत...........................