Tuesday, December 21, 2010

All those yrs ago, my dear,

All those yrs ago, my dear,
u made my world complete;
u became my perfect partner in life,
& you've been a world-class treat!
We've loved and worked & made a home
That fills me with pleasure & pride,
& it's all because of D wonderful one
Who has lived through D yrs by my side.
Thank u my treasured & cherished love;
u've made my dreams come true.
ur loving & caring have made our marriage
A blissful adventure for two!

Know that we can never be separate

‎"Know that we can never be separate,
Know that we can never be apart..
You are hearing my Voice,
Every time you think a happy thought.
An act with joy and silence with smile,
Feel the happiness right there all the while.
Make it a habit, never let it blow,
And your experience of OUR UNION is bound to grow.."

Friday, December 10, 2010

आई..... पहिला शब्द जो मी उच्चारला

आई.....
पहिला शब्द जो मी उच्चारला,
पहिला घास जीने मला भरवला,
हाताचे बोट पकडून जीने मला चालवले,
आजारी असताना जीने रात्रंदिवस काढले.

आठवतय मला,
चूकल्यावर धपाटा घातलेला,
भूक लागली आहे सांगताच,
खाऊचा डब्बा पुढे केलेला.

अनेकदा तिने,
जेवणासाठि थांबायचे,
आणि मी मात्र न सांगताच,
बाहेरून खाऊन यायचे.

कधी कधी रागाच्या भरात,
उलटहि बोललेय,
आणि मग चूक समजल्यावर,
ढसा ढसा रडलेय.

तिने सुद्धा माझे बोलणे,
कधीच मनावर नाहि घेतले,
मागाहून घालवलेले माझे अश्रू,
पदराने पुसून टाकले.

माझी स्तुती करताना,
ती कधीच थांबत नाहि,
अन माझा मोठेपणा सांगतान ,
तिच्या आनंदाला पारावर ऊरत नाहि.

माझा विचार करणे,
तिने कधिच सोडले नाहि,
माझ्यावर प्रेम करण्याला,
कधीच अंत नाही.

मी सुद्धा ठरवले आहे,
तिला नेहमी खुश ठेवायचे,
कितीहि काहि झाले तरी,
तिला नाहि दुखवायचे.

आईची महानता सांगायला,
शब्द कधीच पूरणार नाहि,
तिचे उपकार फ़ेडायला,
सात जन्म सुद्धा शक्य नाहि.

देवाकडे एकच मागणे,
भरपूर आयुश्य लाभो तिला,
माझ्या प्रत्येक जन्मी,
तिचाच गर्भ दे मजला

Wednesday, December 8, 2010

When u like a person and u know y u like the person...

♥♥♥ When u like a person and u know y u like the person...

ITS CRUSH...

BUT..

When u like a person and u dont know why.........

ITS LOVE..♥♥♥

Wednesday, December 1, 2010

कुणाच्या इतक्याही जवळ जावू नये

कुणाच्या इतक्याही जवळ जावू नये
की आपल्याला त्याची सवय व्हावी
तडकलेच जर ह्रुदय कधी
जोडताना असह्य वेदना व्हावी

डायरीत कुणाचे नाव इतकीही येऊ नये
की पानांना ते नाव जड व्हावे
एक दिवस अचानक त्या नावाचे
डायरीत येणे बन्द व्हावे

स्वप्नात कुणाला असेहि बघु नये
की आधाराला त्याचे हात असावे
तुटलेच जर स्वप्न अचानक
हातात आपल्या काहिच नसावे

कुणाला इतकाही वेळ देऊ नये
की आपल्या क्षणाक्षणावर त्याचा अधिकार व्हावा
एक दिवस आरशासमोर आपनास
आपलाच चेहरा परका व्हावा

कुणाची इतकीही ओढ नसावी
की पदोपदि आपण त्याची वाट बघावी
आणि त्याची वात बघता बघता
आपलीच वाट दीशाहीन व्हावी

कुणाचे इतकेही ऐकू नये
की कानात त्याच्याच शब्दांचा घुमजाव व्हावा
आपल्या ओठांतुनही मग
त्याच्याच शब्दांचा ऊच्चार व्हावा

कुणाची अशीही सोबत असू नये
की प्रत्येक स्पंदनात ती जाणवावी
ती साथ गमवण्याच्या केवळ भीतीने
डोळ्यात खळकन अश्रु जमावेत

कुणाला इतकीही माझी म्हनू नये
की त्याचे मीपण आपन विसरून जावे
त्या संभ्रमात त्याने आपल्याला
ठेच देऊन जागे करावे

पण.........
कुणाच्या इतक्याही दूर जाऊ नये
की आपल्या सावलीशिवाय सोबत काहीच नसावे

Monday, November 29, 2010

आज पुन्हा तुझी आठवण आली

आज पुन्हा तुझी आठवण आली

आणि मी उगीच हसु लागलो

खोटं खोटं हसताना...

कळलेच नाही, कधी रडु लागलो...

तुझ्या नि माझ्या वाटा,

एकमेकींशी नेहमीच समांतर

एकत्रच चालतात खर तर,

पण मिटत नाही अंतर

मनातला प्रत्येक क्षण

ओठांवरती येईल का?

ओठांवरील प्रत्येक शब्द

कसे करू माफ़ तुला

कसे करू माफ़ तुला

जे घाव तू मला दिले......

घेऊन माझी फूले

तू काटेच मला दिले.....

-

डोळे पुसण्यास माझे

पाऊस धावूनी आला,

थेंब कोणता तुझा नि माझा

हेच कळेना म्हणाला.कसे करू माफ़ तुला

जे घाव तू मला दिले......

घेऊन माझी फूले

तू काटेच मला दिले.....

-

डोळे पुसण्यास माझे

पाऊस धावूनी आला,

थेंब कोणता तुझा नि माझा

हेच कळेना म्हणाला.

Friday, November 26, 2010

Naaati..

शाळेतल्या दहा-बारा वर्षात काही चेहरे घर करून राहिले होते. एकचं माती अंगावर
बाळगून ते शाळेच्या मैदानात मळते होते.

कंठ फुटेस्तोवर भांडणं केली त्या चेहऱ्यांनी. आणि कंठ फुटण्याच्या वयातच तो
अचानक दाटून आला. डोळे पाणावले.

काळीज गदगदल. दहावीची परीक्षा संपायची वेळ आली. आणि आता पुन्हा ते दिसणार नाहीत
अस वाटू लागलं. शाळेच्या

मैदानातून शाळा अंधुक दिसू लागली. मग पुढचे काही दिवसही अंधुक होत राहिले.कौलेजच्या पहिल्या काही दिवसांत त्यांच्याशी फोनाफोनी होत राहिली. पण जसे
त्यांच्या फोनचे नंबर बदलत गेले,

त्यांच्याशी जुळलेलं नातंही बदलत गेल. मागच्या आठवणींसारखच अंधुक झालं.

कौलेजात मग मैत्रीचं नवे ऋतूचक्र सुरु झालं. तोचं पावसाला, तोचं उन्हाळा आणि
तोचं मैत्रीचा उबदार हिवाळा. चेहरे मात्र नवे होते.पण हे ऋतूही किती दिवस चालणार? मधेच दुष्काळालाही येण्याची लहर येतेच की!
कौलेज संपले, तसे ऋतूही संपले.

उरला तो फक्त नोकरीचा दुष्काळ. रोज तेच सकाळी उठणं, तेच तयार होणं, तिच बस,
तोचा डेस्क, तेच काम आणि तोचा कंटाळलेला मी.पण नियतीही क्रूर असते. एखाद्याकडून त्याचं सर्वस्व परत घेण्यासाठी ती सर्व
काही देतच रहाते.

नोकरी करतानाही मैत्रीच्या झाडाला नवी पालवी फुटली.

पण आता मनात कायम एकचं भीती असते - 'पुढचा दुष्काळ कधी?'

आणि एकचं कुतूहल - ' दुष्काळानंतरच्या ऋतूंचा रंग कोणता?'पुन्हा नवा वारा वाहतो

समोर नवा चेहरा येतो

जुन्या-खुज्या काळोखाआडून

नवा कवडसा उभा राहतो

सुकलेल्या खोडाला अलगद पालवी फुटते

आणि भूत - वर्तमानाची नाळ नकळत तुटतेनव्या वसंतात नवे मन जडू लागते

आणि ...

आणि मागचीच गोष्ट पुन्हा घडू लागते.

Wednesday, November 24, 2010

Today's general quotes

♥♥♥ Never hurt someone who loves you more than you ♥♥♥

Don't compare yourself with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself!!!!

tichya aani tyachya ayusyat fakt ti ani toch mahatvache baki kuthlya dusrya tisrya chi garaj naste.....garaj aste ti ekmekancya sahavasachya jaanivechi....aani ti tyanchyat nakkich ahe....

you can do anything for the one u love...coz that person is the most important in ur life...

Going out of the box,
Doesn't always mean been thrown out.
It also means expanding your horizons..

‎:: when you can't remember why you're hurt, that's when you're healed. :: jane fonda :: #ibelieve ♥ :)

‎"Know that you cannot fail to accomplish the one dream that lies at the center of your heart
A peace that surpasses all understanding and washes away all sense of suffering and separation.."

While I'm trying to become someone you want, you'll become someone I no longer need.... :]


Don't punish the people you will meet in the future by the actions of those from your past!! All it takes is one special someone to prove they are different... :] :]

In a day, when you don't come across any problems, you can be sure that you are travelling in a wrong path!!!!

Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success..!

If God is watching us the least we can do is to be entertaining. :: I love how the 'Relationshio Status' update got bombarded by comments. I wish you all a very Happy R'ship, and myself also. ♥ :)

I may not be able to understand you everyday but i promise to stay with you at the end of each day :]

Never make a bit of gap between your dear ones because you'll never be able to bear the pain when the gap is filled by someone else in their life, instead of you.

Life goes on..but somethings are just irreplaceable.

If you find mess in ur life anytime..
Dun be worried..
While cleaning up..
You r tend to find few lost n most searched things..

आयुष्याला fullstop लागायच्या आधी

आयुष्याला fullstop लागायच्या आधी
काहीतरी करून दाखवायचय,
सर्वान्च्या मनात एक छोटस
घर करून राहायचय,
माझ्या नुसत्या आठवणीन्तूनच
दुःखी मनान्ना हसवायचय,
एकदा का fullstop लागला
की आठवणीन्तूनच मला पुन्हा जगायचय

Tuesday, November 23, 2010

Rajnikant!!!

Breaking News: Rajnikant was shot yesterday. Please attend the bullets funeral today.


May the bullets R.I.P !!!!
New note in Indian currency.


Rajani went for morning walk.
After 1 hour, the police arrested him.
Why??

Bcos He reached USA without VISA!!


 
Once Rajani bunked a whole day from school..
Since then that day is Known as Sunday..


 
Rajinikant got his driving license at the age of 16 seconds
 
Rajnikanth can see himself sleeping..

Rajnikanth once put a bonfire and that place is now known as SAHARA DESERT..!!

 
And….
And….
And….
The “Rajnikant” award goes to OSCAR!!!
 
-         Rajni sentences the judge in the court

-         He can declare the third umpire out !

-         He can red-card a soccer match refree.
spelling of rajnikant is "Rajnikant" because there is nothing like RajniCan't

Rajni doesn’t find bugs in any code, because ‘Bugs’ come to watch his movie & they’re caught.. JThey have found ‘Bugs’ in Da Vinci code in similar fashion..  J
Rajnikant can make his girlfriend admit her mistake!..
Rajnikant can answer THE question “Do I Look Fat in this??...
Rajnikant can answer THE question How much do you love me??

 
Rajikant did his KG from 7 different places……….
Those 7 places are the present IITs in INDIA.


Whenever RAJNIKANT starts rising, the market starts falling!!!!

Rajini’s  favourite SQL query...
Select * from ORACLE;

NASA CLOSED…..
Rajni has bought all the Rockets for Diwali…!!

Once Rajnikant Donated blood to a very small, sick and thin child.,
Today that child is known as "The Great Khali".


The pyramids in Egypt are actually ........
.......Rajinikant's primary school crafts project


My cell phone is full of Rajnikanth messages
And now
I don’t need a charger
NOM to Rajni fans.

Today's general quotes

If a girl can keep up with you through your worst days and sticks with you, you shouldn't really let her go.

Agar kisi chiz ko dil se chaho to puri kayanath usko tumse milane ki koshish main lag jaati hai…..................................................

Every bad situation will have something positive...Even a stopped Clock is correct twice a day...Think of this & lead ur life....Good Morning...

THERE IS A PART OF ME THAT WANTS TO WRITE, A PART OF ME THAT WANTS TO THEORIZE, A PART OF ME THAT WANTS TO SCULPT, A PART OF ME THAT WANTS TO TEACH... TO FORCE MYSELF INTO A SINGLE ROLE, TO DECIDE TO BE JUST ONE THING IN LIFE, WOULD KILL OFF LARGE PARTS OF ME...

♥♥♥ There are endless reasons why I love you but the most important is...darling, knowing you is loving you. ♥♥♥

There is nothing like "Busy" in life, It's just all about "Priorities" to different people..


Happiness comes through doors you didn't even know you left open.

They Love you but they are not your Lover

They Love you but they are not your Lover. They Care for you but they are not from your Family. They are ready to share your Pain but they are not in your Blood Relations.

They are.. Friends!

A True Friend...

Scolds like a Dad,
Cares like a Mom,
Irritates like a Sister,
Teases like a Brother, and
Loves you more than a Lover.

Friday, November 19, 2010

God wants us to live

God wants us to live like the grass.
Even if it's stepped on, crushed, burned and cut;
It always persists and
Grows back even greener and stronger..!

Some more general quotes for today!

Freedom begins,
When you get out of the cage you built urself.
Forgiveness & acceptance isn't given just to others.
It is something you have to give yourself..

Think out of the box..
Forgive for unknown mistakes..
Accept yourself..

Fight for the dreams you have,
Because if you don't fight,
They will always be dreams..
Dream.. Fight.. Achieve..

If God answers your Prayer

If God answers your Prayer
He is increasing your faith...
If God delays your Prayers...
He is increasing your Patience...
If God does not answer your Prayer
He knows you can handle it perfectly...
Have a Nice day

Today's General quotes

What other people think about You
Is a reflection of who they are
And does not define who YOU are..
Only YOU define YOU..

Emulate what you respect in your friends.

If you give your rubbish to God, no one will throw his rubbish on you..

VO MAT DEKHO KI ANDHERA KAHA TAK HAI, TUM BAS APANA DIYA JALAO

The people are like water and the ruler a boat. Water can support a boat or overturn it.

Thursday, November 18, 2010

Today's general quotes...

‎"Beginnings are usually scary and endings are usually sad, but it's everything in between that makes it all worth living..." !!!


In life it comes time when we have to choose,
Between turning the page or
To close the book..

You need power, only when you want to do something harmful...
otherwise, Love and Compassion are enough to get everything done.

Agar kisi chiz ko dil se chaho to puri kayanath usko tumse milane ki koshish main lag jaati hai…

Did you know that love has nothing to do with bodies!!!
‎"No matter how far you are,
No matter how long it takes you,
Through distance and time,
I'll be waiting..
I'll wait a million days,
To See You near,
To See You smile,
To See You loving,
To Love You Till End Of Time.."

My school Anthem...

Cheer Children Cheer!
Cheer the Blue and Gold; (2)

We Thy loyal, trusted band
We will ever be true.
Light bearers and labourers,
True and pure and steadfast.
Chorus


Lets put on the armour light
Glory of King Jesus
Lets put on the armour light
Fight for God and country.

Lord Jesus Our friend and guide
Stay in shade and sunshine (2)

Lend us light and wisdom's lore
Ne'er to fail or falter
Be life's journey perilous
Thou to us a beacon!

Chorus


Lets put on the armour light
Glory of King Jesus
Lets put on the armour light
Fight for God and country.

Don't shed your tears

Don't shed your tears for someone who hurt you.
Don't long for that person if they left.
Don't feel sorry if you failed when you tried ur best..

Wednesday, November 17, 2010

जेव्हा कोणीच नसतं माझ्याबरोबर हसणारं....

जेव्हा कोणीच नसतं माझ्याबरोबर हसणारं....
माझं दुःख समजून प्रेमाने जवळ घेणारं ...

तेव्हा माझ्या कविता माझ्याशी बोलू लागतात,
त्याच माझ्याबरोबर हसतात, त्याच माझ्याबरोबर रडतात...

धीर देऊन सांगतात.. तू नाहीस एकटी,
घेऊन येतात बरोबर खूप साऱ्या आठवणी.

आठवणींच्या जगात फिरताना दुःख मनातले विरून जाते,
मात्र तिथून परत येताना अंतःकरण जड होते.

वास्तवाशी सामना करताना मनाला थोडं समजवावं लागतं...
मनातले दुःख लपवून चेहऱ्यावर हसू फुलवावं लागतं !!!

Today's general quotes...

♥♥♥ Make A Promise To Yourself, Always To Choose The Best Things In Life,To Hold On To Your Dreams,To Believe In Your Ideas And Follow Ur Heart, Because Life Is Beautiful Just Like You…♥♥♥

Somebody whom u loved more then ur life... came into ur life for either of the two reasons
FOR LOVING U FOREVER
OR
FOR TEACHING U NOT TO LOVE AGAIN EVER

It's true..
"If we're meant to be, we're meant to be.."
But truth above it is..
"Without effort, destiny won't work.."

Advice and Words are like medicine.
Little is enough and too much gives side effects..

I do believe that simple things really matter.
Because even a simple misunderstanding could ruin everything..

Love never fades, it only changes it's shades...

None of your decisions are right or wrong.... Until taken..

जखमांचे दान दिले मी शरीरा

जखमांचे दान दिले मी शरीरा
विषाची मी मीरा ,कृष्ण माझा !!

एकटे जीवन ,एकटे मरण
सोबती येणार ,कृष्ण माझा !!

राधेचे आयुष्या होता एक राजा
त्याचा गाजा वाजा ,कृष्ण माझा !!

भासे निराकार आहे निराकार .
अनंताचा कार ,कृष्ण माझा !!

दुक्ख दूर करी सुख हा नान्दवी
सर्वांच्या जीवनी कृष्ण माझा !!

एकटे जीवन माझे पारायण
ऐक नारायण ,कृष्ण माझा !!

तास झाला आता पुन्हा आठवण

तास झाला आता पुन्हा आठवण
मनी साठवण पुन्हा त्याची

उधारिचे जिने नको झाले बाई
देवा तुझ्या पायी ,मस्तक हे

दुक्ख तसे फार नाही माझ्या मना
आला तू जीवना ,त्या पासून

श्वास माझा बोले तुझे शब्द बोल
किती त्याचे मोल ,तुम्हा सांगू

माझे एक गाणे नेहमी बहाने
आपले तराने ,जीवनाचे

हसण्यात माझा ,दिवस हो जाई
तुझ्या पास राही ,तेव्हा कुठे

आता नाही तसे भासत हो मला
पुन्हा माझे जिणे ,एकटीचे

मुक्याने दिवस जात आहे तरी

मुक्याने दिवस जात आहे तरी
राहते मी घरी एकटीच !!

दोन घोट पाणी पोटाला सहारा
अश्रु हा खारा ,लागतसे !!

करू हो कश्याला जिवाचे मी रान
वाटे समशान ,सारे काही !!

अनंताचे वेड नाही आता गळा
भरला हा डोळा , थेंब थेंब !!

मुके पण माझे दिसे हे जगाला
कुणी एक आला शोधावया !!

न लागे कश्याचा कुणा थांग पत्ता
माझी ही सत्ता ,मोडली मी !!

एक हातावर केला घाव आहे
त्यात रक्त वाहे ,सदोदित !!

नाव मी जपिन सदोदित त्याचे
मन नाही माझे .माझ्या मध्ये !!

निळ्या आकाश्याला पाहते कधी मी
बोलते कधी मी ,एकटीच !!

कसा तो असेल माझ्या विणा तिथे
वाहीन मी इथे , वेडी सर !!

तुझ्याच नावाने केला हा नवस
जातो हा दिवस ,कसा तरी!!

जीवन - मृत्युचं चक्र अजीब

जीवन - मृत्युचं चक्र अजीब ,
टाळण नसतं हे कोणाचं नशीब,

चक्र सदा राहे सुरु,
वेळ बनून राहतो सगळ्यांचा गुरु,

जगण्याचा अर्थ कळतो जगून,
मरणाचा अर्थ बघावा शोधून,

मरण हे नसतं सोपं पचवणं,
आपल्या माणसाला जवळून हरवणं,

जीवनात येई अनेक चढ - उतार,
त्याने होई जगण्याचा उधार,

चक्रात अडकून राहतो प्रत्येक जण,
लीन होऊन जाण त्यात आहे शहाणपण

Today's general quotes...

Hope is not about everything turning out ok.
It's about being ok no matter how things may turn out.. :)

Everyone nows change is hard.
You fight to hold on.
You fight to let go.
But in the end, we all know.
Change is needed for you to grow..

i wish life came with a remote to ◄◄ rewind ► play ▌▌pause ►► fast forward or sometimes just mute..

AN INVESTMENT IN KNOWLEDGE PAYS THE BEST INTEREST!!!

सकाळी हसतेस,दुपारी हसतेस,जाताना हसतेस,येताना हसतेस,तुला काय वाटते,तू एकटीच दात घासतेस....................

I AM NOT INTERESTED SO MUCH IN WHAT I DO WITH MY HANDS OR WORDS AS WHAT I DO WITH MY HEART. I WANT TO LIVE FROM THE INSIDE OUT, NOT FROM THE INSIDE IN...

One thing hs bcome quite clear: All acquaintances are passin. Therefore I want to make the most of every contact. I want to quickly get close to people I meet b'coz my experience has shown we wont be together long...

♥♥♥ Love is not how much u can get, but how much u can give, It's not about giving UP, but holding On ♥♥♥


Sound become music,Movement becomes dance,Smile becomes laughter &Life becomes celebration.---When old friend keep in touch.

Tuesday, November 16, 2010

सकाळी ७.५० च्या बसमध्ये मी नेहमी प्रमाणे चढलो..

सकाळी ७.५० च्या बसमध्ये मी नेहमी प्रमाणे चढलो..
तिकीट काढल सगळ झाल आणि वरच्या दांडीला लटकलो
इकड तिकड बघताना सहज तिच्यावर नजर गेली..
शब्द नाहीत, smile नाही direct काळजाला जाऊन भिडली...
तिच्याकडे बघून मग मी एकटा मनाशी हसायचो..
तिला दिसू नये म्हणून ते smile ओठातच ठेवायचो...
अस रोज घडता घडता माझ smile तिला दिसलं
ओळख नाही पाळख नाही तिन पण आपल्याला smile दिलं..
क्षणात मनाच्या मोराचा झकास पिसारा फुलला....
तीच ते हसू बघून दिल garden garden झाला...
दुसऱ्या दिवशी धाडस करून मी तिच्याशी बोललो
बोलता बोलता मी चक्क तिच्या प्रेमातच पडलो ..
हळू हळू ती रोज माझ्यासाठी जागा धरायला लागली..
मग ती कस तिकीट काढणार?
म्हणून तिकीटाची जबाबदारी माझ्यावर आली..

अस होत होत चहा झाला कॉफी झाली..
दोन पिक्चर झाले तिच्या birthdaychi party झाली..
म्हंटल तिला आता आपल्या मनीच गुज सांगाव
तिचा होकार येताच तिला आपल्या मिठीत घ्याव ..
म्हणून दुसऱ्या दिवशी ग्रीटिंग card नी गुलाबाचं फूल आणलं..
नवीन शर्ट घालून तिच्या शेजारी स्थान ग्रहण केल..
तिला ग्रीटिंग देणार तेवढ्यात तिन हातात पत्रिका ठेवली
म्हणाली "२३ ला लग्न आहे कालच engagement झाली "
म्हणल च्यायला नेहमी आपलाच का असा पोपट होतो?
कुणावर प्रेम केल कि त्याचा नेहमी असा का शेवट होतो?
सगळ मनात ठेवून मग तीच अभिनंदन केल
आता उद्यापासून नाही म्हणून तीच शेवटच ticket काढलं..
२३ ला आठवणीने तिच्या लग्नाला गेलो
तिला आणि तिचा नवऱ्याला दोघांना congrats करून आलो.
…………………
आता मी रोज तसाच बसने जातो एकट्याच ticket काढतो
जागा मिळाली तर बसतो नाहीतर दांडीला लटकतो
पण कुणीही बघून हसलं तरी मुळीच हसत नाही
आणि जागा मिळाली तरीही मुलींजवळ बसत नाही...

Monday, November 15, 2010

♥♥♥ Loving you has made me realize how beautiful life really is and how much I want to be a part of this world, the world in which you live.♥♥♥

Sunday, November 14, 2010

प्रेम प्रेम अन् प्रेमच…….

प्रेम प्रेम अन् प्रेमच…….
गाईचे वासरावरती
असते ते प्रेम………
चिमणीचे पिल्लांवरती असते ते प्रेम………
आईचे मुलांवर
असते ते प्रेम………
नवरा- बायकोचे एकमेकांवर असते ते प्रेम………
अन्
प्रियकराचे प्रेयसीवर व प्रेयसीचे प्रियकरावर असते ते सुद्धा प्रेमच……..
प्रेमाचे
प्रकार तसे अनेकच,
पण त्याच्या मागील भावना मात्र एकच…..
आजच्या
जीवनात खरे प्रेम तसे क्वचितच मिळते…
खरे प्रेम असावे तरी कसे!!!!!
तर….

खरे
प्रेम असावे…..
कमळासारखे, जे पाण्याची साथ कधीच सोडत नाही,
त्याच्याशिवाय
ते कधीच उगवत नाही….

खरे प्रेम असावे…..
गुलाबासारखे, जे कोमल
आणि सुगंधी जरी असले,
तरी काटयाची साथ कधीच सोडत नाही….

खरे
प्रेम असावे…..
आकाशासारखे विशाल व विस्तीर्ण..
कुठेही गेले तरी न
संपणारे,
सदैव आपल्या बरोबर असणारे…..

खरे प्रेम असावे…..
पैशाने
विकत न घेता येण्यासारखे,
वेळ आलीच तर पैशालाही झुकवण्यासारखे……

कारण…..

प्रेम
हा काही खेळ नाही,
टाइम-पास करण्याचा तो वेळ नाही……

Children make you want to start life over.

Children make you want to start life over.
Children are the keys of paradise.
A child can ask questions that a wise man cannot answer.
Children need love, especially when they do not deserve it.
The world is as many times new as there are children in our lives.
The best thing to spend on your children is your time.
‎~ Relish love in our old age! Aged love is like aged wine; it becomes more satisfying, more refreshing, more valuable, more appreciated and more intoxicating! ~

I wish you would stay with me,
Please, don’t go away.
I need to know you love me,
And I need for you to stay.

Right when you think you don't need love, is when you need it most.

A clock work orange is disturbing and so is the 9th symphony

‎"Anything that happens,
Is for a good reason.
And
Anything that doesn't happen,
Is for an excellent one.."

It's difficult but always better
To accept the fact that you are not appreciated,
Than to insist yourself to someone
Who never sees your worth..

Always remember that the person you love is a magician because they make you do what they want to :-) !!

Words are empty without actions,
But actions be meaningful,
Even without words..

Failure occurs because of two reasons:
Doing things without thinking about them.
Thinking about things without doing them..

In life,
When you encounter mean and hurtful people,
Treat them like sandpaper.
No matter how rough they may scrub you,
It wont change their value,
But You end up polished and smooth..

LOVE takes effort & acceptance,
It won't always be a happy ride.
You'l cry wen you'r hurt,
You'l be sad wen ignored.
But hold on & remember,
LOVE may HURT when it's REAL..!

All trials are not the reason to give up
But a challenge to improve ourselves.
Our pain should not be an excuse to back out,
But an inspiration to move on..

No matter how busy you are, or how busy you think you are, the work will always be there tomorrow, but your friends might not be.... :))

♥♥♥ if you dream of someone,it means that person wants to see you.♥♥♥

Re-post this if you have the best mom in the world...i do!

At age 4, we think: Mom knows everything! At 8: Mom knows a lot! At 12: Mom doesn't really know everything. At 14: Mom doesn't know anything. At 16: Mom doesn't exist. At 18: she's old fashioned. At 25: Maybe mom does know about this! At 35: before we decide let's ask mom. At 45: I wonder what mom thinks about this? At 75: I wish I could ask Mom about this.
Re-post this if you have the best mom in the world...i do!

Friday, November 12, 2010

It's  good to have money and the things that money can buy, 
But it's good ,too,  to check up once in a while and make sure that You haven't lost the things  that Money cannot buy !  

मस्त रोमांटिक चारोळ्या

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मन होतं माझं कुठेतरी हरवलेलं,
पण तरी ते तुलाच शोधत होतं,
तुला खरच ओळखता नाही आलं,
ते फक्त तुझ्यासाठीच झुरत होतं.


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

नुसतेच बघायचे, न बोलता
हे तुझे नेहेमीचे
ओठ मुके, नजर खाली
मला कसे कळायचे?


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

वाट पहाणे तुजी
हाच राहिला एक ध्यास
दुसरा विचार नाही मी करत
तूच जीवन तूच आहेस श्वास

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

पाहशील जिथे जिथे नजर उचलून
मीच असेल उभा ओठांवर स्मित घेऊन
आलेत कधी जर तुझ्या डोळ्यात दुखांचे अश्रू
तुला सुखाचे आनंदाश्रू तिथे तिथे देऊन


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मिटलेल्या डोळ्यांमध्ये
तुझेच प्रतिबिंब
बेमोसमी पावसात नुस्ता
भिजलोय चिंब चिंब♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

तुझ्या प्रेमाचा रंग तो
अजूनही बहरत आहे
शेवटच्या क्षणा पर्यंत
मी फक्त तुझीच आहे

 ♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

विरहातही प्रेम असत
प्रेमात सगळ माफ असत
सजा देणारे तुम्ही आम्ही कोण
प्रेमच प्रेमाची परीक्षा पाहत असत


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मऊपण काय असत
हे तिच्या एका स्पर्शाने सांगितलं
त्या एका स्पर्शातच मी
तीच प्रेम मागितलं

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

प्रीतीचे ते उमलते फुल
आठवणीत आहे दरवळत
तुझ्या प्रेमासाठी भांड- भांड भांडलो
तरी तुला कसे नाही कळत


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

रुसून बसने तिचे
मला खूप आवडते
काही न बोलता ओंजळीत टाकली फुले
की मिठीतच स्थिरावते


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

झोका घेताना
येणारी तुझी आठवण
म्हणजे तुझ्या सोबत घालवलेल्या
गोड क्षणांची साठवण


♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

डोळ्यांच काय
ते नेहमी पाणावतात
माझ तुझ्यावरच प्रेम
अप्रत्यक्षपणे खुणावतात

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

तू आणि पाऊस,
असेच अवेळी येता,
नको नको म्हणता,
चिंब चिंब करून जाता........

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

माझ्या प्रत्येक श्वासात
तुझ्या आठवणींचा गंध आहे
दूर बघ तो पारवा
कसा आपल्यातच धुंद आहे
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

आठवणीच्या हिंदोळ्यावर
तुझे माझे भेटणे
एकांती पावूल वाटेवर
तुझ्या आठवणीतच माझे चालणे♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

अंतर ठेवून ही
बरोबरी राखता येते
दूर राहून ही प्रेमाची
गोडी चाखता येते.

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

मन भिजून जात ना,
ऐनवेळी पावसान गाठल्यावर..
अगदी तसाच वाटते मग,
तुझ्या कुशीत मिटल्यावर..
♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

गुलाबा सारखे
रूप तुझे देखणे
ओठातल्या शब्दांनी
धुंद मला करणे

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

गालावरची खळी पड़ते
डोळ्यात तुजे स्वप्न रंगवतो
का बर असा मी
स्वताला तुझ्यात गुंतवतो

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

डोळ्यातल्या स्वप्नाला
कधी प्रत्यक्षातही आन
किती प्रेम करतो तुझ्यावर
हे न सांगताही जाणमराठमोळे विनोद

1
मुलगा - आपल्या शेजारी ती नवीन बाई राहायला आली आहे तिचे नाव डार्लिंग आहे का?
आई - नाही बेटा
मुलगा - तू जेव्हा भाजी आणायला गेली होतीस तेव्हा पप्पा तिला डार्लिंग
डार्लिंग म्हणून हाक मारत होते

2

आत्महत्येचे दोन मार्ग
झटपट आत्महत्या : एक मोठा दोर घ्या. गळ्यात अडकवा. छताला लटका! .
.
.
.
....
.
.
..
....
रमतगमत आत्महत्या : एक मंगळसूत्र घ्या. ते एका मुलीच्या गळ्यात अडकवा!!!!

3

एक बच्चा बहुत देर से रो राहा था
मां ने पुछा"मेले लाल को क्या चाहिये???". . . toffee biscuit या chocolate ? ? ?
अभी बच्चे का जवाब सुनो... . . its too gud.
..
. .
. . .

बच्चा : बस एक सनम चाहिये ए ए ए आशिकी के लिये...!!!

4
वडील : अरे, एक काळ असा होता, की मी पाच रुपयांत किराणासामान, दूध, पाव
आणि अंडी घेऊन यायचो...
मुलगा : आता ते शक्य नाही, बाबा! आता तिथे सीसीटीव्ही बसवलाय!!

5
प्रपोज करण्याची नवीन पद्धत.
मिकू : तुझं नाव गूगल आहे का?
चिंकी : नाही ..का?
मिकू : मी जे जे शोधत होतो ते सगळं तुझ्यात आहे म्हणून विचारलं....

6
मुलगा : मी माझ्या गर्लफ़्रेंड ला गेली ३ वर्षे दररोज पत्रं पाठवली.
मित्र : मग ? काय झालं शेवटी ?
मुलगा : तिनं पोस्टमनशी लग्न केलं !


7
टीचर : या ओळीचे इंग्लिशमध्ये भाषांतर करा. त्याने त्याचे काम केले आणि
तो ते करतच राहिला.
संता : ही डन हिज वर्क अँड डन डना डन डन डना डन...

8
सिंड्रेलाचं आवडतं गाणं कोणतं ??
.
...
.
.
.
.
.
.
.
मला जाऊ द्या न घरी ....................आता वाजले कि बारा....

9

सकाळ सकाळ जोशी काका पेपर वाचत बसलेले असतात
तेवढ्यात जोशी काकू येऊन लाडाने म्हणतात.....
"अहो काल आपले डॉक्टर सांगत होते...माझा B .P . वाढला आहे म्हणून...
तर B .P . म्हणजे नक्की काय हो ?"
...जोशी काका ताडकन उत्तर देतात .." बावळट पणा !!! "

10

एकदा एक पाटील आंघोळ करताना शाम्पू डोक्याला आणि खांद्याला लावत होता..
बायको : अव्हा.. हे काय करताय ? शाम्पू डोक्यालाच लावायचा असतू....
पाटील : आग येडे ...हा काय...साधा शाम्पू ...नाही..., हा तर head &
shoulder आहे.......
General Quotes

How will i live without you.... but i say why shld i live without you

Life = risk .. and that doesn't mean if you fail you can never stand up again .

Whats better??
Somebody leaving ua life after making a difference
or
Having nobody in life who makes a difference..

Never doubt for a moment that God has already got the people you need all lined up, ready to put them in your path when He thinks you’re ready for them. And never doubt, either, that YOU are someone God has used before, and will use again, to be a connector to others who are in need of God’s touch in their life.

♥♥♥ " In true love the smallest distance is too great, and the greatest distance can be bridged." ♥♥♥

if the one you love, breaks your heart, just always remember, there is that special person in the world that will come along and mend it!

Thursday, November 11, 2010

General quotes...

♥♥♥ Love many things, for therein lies the true strength, and whosoever loves much performs much, and can accomplish much, and what is done in love is done well.♥♥♥


If you don't like my words, don't listen. If you don't like my appearance, don't look. If you don't like my actions, turn your head. It's as simple as that...


Have you ever realized that when people say you’ve changed, it’s just because you’ve stopped living your life... THEIR WAY!!!


♥♥♥ keeping sum1 in your smile is vry easy
but to b in sumone's smile is very difficult
so care about the smile which appears bcz f u....:) ♥♥♥

I am in my own little world but it's okay they know me here...

♥♥♥ Love is life. and if you miss love, you miss life.♥♥♥

It's always been and always will be the same in the world: The horse does the work and the coachman is tipped...

Dreams.. always sounds like reality,
When woke up,
Reality.. we wish it was a dream,
While living through..

Tuesday, November 9, 2010

Last night I had the first rain
Made me forget all ma pain
But later I realized it was juz for a while
And made me remember my lost smile
Wish things will be back,on track soon...
We'll be holding hands n watching the moon
Give our feelings again a shot
Come back honey..I Miss You a Lottttt...

Sunday, November 7, 2010

If you want something

If you want something go for it,
Don't wait for it to come to you.
Because one day you'll regret,
All the days you spent waiting..

Wednesday, November 3, 2010

Find someone
Worth your tears,
Worth your laughter,
Worth your heart
And someone who loves you
More than you love them..

The best revenge

The best revenge against you're past is...
To be absolutely happy in you're PRESENT.. :)
Happy Revenge ;)

Tuesday, November 2, 2010

Dear Stress,

Dear Stress,
I'm sorry but I feel I need to break up with you.
It's not you it's me..!
We've seen too much of each other,
I'm sure I'll do without you..

Staying with someone

Staying with someone even if you know it's better to let go
Is like standing under the rain...
It feels good but you know it's going to make you sick..
And We Don't mind getting overdose of medicines..

Monday, November 1, 2010

The Heart that CARES too much for others is alwayz misunderstud. The person who ACTS like caring is alwayz understud.

pain is inevitable for all of us

I have learned that although pain is inevitable for all of us, we do have an option as to how we react to it. It's no fun to suffer ... in fact, it can be horrible! We are all going to have pain, but "misery is optional!" We all have choices. It is up to us to decide how we will react to the pain that inevitably comes to us all...

You're everything I never knew I needed!

You're everything I never knew I needed!
And all I want for the rest of my life!
I now know my life wouldn't be worth living without you!
And That's why..
I Wanna wear your last name with love & pride too..!
Love you so much sweetheart..
Coming to you soooooooon..

Sunday, October 31, 2010

पण प्रेम निभावणं कठीण असतं.....

पण प्रेम निभावणं कठीण असतं.....

हातात हात घेउन चालणं सोपं असतं
पण तोच हात आयुष्यभर हातात घेउन
पाउलवाट शोधणं कठीण असतं,

कधी कधी एकमेकांत गुतंत जाणं सोपं असतं
पण ती गुतंवणूक आयुष्यभर जपणं कठीणं असतं
माझा तुझ्यावर विश्वास आहे हे म्हणणं सोपं असतं
पण तोच विश्वास कायम ठेवून वाटचालं
करणं मात्र कठीणं असतं

प्रेमात खुप वचनं आणि शपथा देणं सोपं असतं
पण ती वचनं आणि शपथा निभावनं
मात्र फ़ारच कठीणं असतं

प्रेमात खोटं बोलणं सोपं असतं
पण खर बोलून प्रेम टिकवनं
मात्र नक्कीच कठीणं असतं

म्हणून सांगतो की प्रेमात पडणं
सोपं नसतं, सोपं नसतं, सोपं नसतं

Should your car break down,

Should your car break down,
Leaving you miles away
From assistance ...
Think of the paraplegic
Who would just love
To have the opportunity
To take that walk...

Should you find yourself

Should you find yourself
At a loss and pondering,
What is life all about
And what is my purpose? ...
Be thankful!
There are those who didn't live
Long enough to get the opportunity...

Friday, October 29, 2010

Definition of true love is

Definition of true love is: You are happiest when you are with the one you love..but when you are not all it takes is a message or phone call to make you happy..!


Patience surely pays off..
Its on YOU how you take the reruns as..

what I want is not what I need
What I need is not what I want

Any negative attitude on the part of others towards you is their pain, not yours.

I don't wanna dream of success. I'm wide awake, and I will work towards it...

Wednesday, October 27, 2010

Never rush into falling in love

"Never rush into falling in love,
Because love never runs out.
Let love be the one to knock at your door.
Besides, true love is worth waiting for.."

Monday, October 25, 2010

Rajnikanth" - straight from IT..miinnddd it !!!!!!!!!!!

Rajnikant's programs don't have Catch blocks... Because when Rajnikant's
program throws an exception, nobody can catch it! Only Rajnikant himself
can!! :P


TAGAGATAGAGA!

*********************************************************************************

When Rajnikant comes online, all servers shut down!

Because, the King of SERVERs is online...

********************************************************************************
Rajnikant never writes queries to the Databases. Databases send their
queries to Rajnikant!


*********************************************************************************

Rajnikant never gets a DivideByZero exception. In any such case, 1/0 defines
itself..


*********************************************************************************

Rajnikant reads only one slide for perception;

As he says " if I read one slide its similar to reading 100 slides"

Mind it>>>>>>>>>

*********************************************************************************

Compiler doesnot warn Rajnikant , Rajnikant warns compiler .....

*********************************************************************************

Rajnikant can execute a program before compiling

*********************************************************************************

Default Value For Rajnikant is DEATH!!!!!!!!

*********************************************************************************

Rajnikant can ROLLBACK A TRUNCATED TABLE!

*********************************************************************************

Rajinikanth invented SQL!!

*********************************************************************************

Rajinikant can access even private member variables from a different
package!!!..

*********************************************************************************

Rajinikant can rollback his age in presence of commit.

----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------

There is no main function in rajnikant's code.......every function is named
"RAJNIKANT"

And dare compiler produce an error!

*********************************************************************************

Rajnikant's codes are never reviewed, if he makes an error, that's an
invention.

*********************************************************************************

Rajnikant does not have any data type, because nothing can define Rajnikant.

*********************************************************************************

Rajnikant's for/while loop does not have an exit condition, he exists when
he desires so.

*********************************************************************************

Rajnikant has written a software for himself, where he can set his age to
any value he wants.

*********************************************************************************

Rajnikant does not use a key board, he communicates with computer through
mind power.

*********************************************************************************

Rajnikant does not install an anti-virus on his PC. All computer virus are
looking for an Anti-Rajanikant software to save themselves from hands of
Rajanikant.

Friday, October 22, 2010

आयुष्याचं गणित सारं

आयुष्याचं गणित सारं
बदलून गेलं आहे
आयुष्यातून एक कोणी
वगळुन गेलं आहे

माती मध्ये रोवून सुद्धा
आभाळाला टेकले नाही
आभासाच्या दुनियेमध्ये
भास् समजुन भेटले नाही

सर्वी कड़े अंधार मला
रोज भेटून गेला
उन्हाळ्यातला पाउस तसा
मला रडवुन गेला ..

संतापाच्या लाटे मध्ये
मी हरवून जाते
पाण्या अभावी मासे पाहून
मी गहिवरून येते ..

शोधून सुद्धा सापडत नाही
खरं खुरं प्रेम ..
दुनियेपासून धावत असते
हाच माझा नित्य नेम ...

Wednesday, October 20, 2010

असे मित्र असावेत ......

असे मित्र असावेत ......

1) मित्र परिसासारखे असावेत म्हणजे
आयुष्याचं सोनं होतं.
2) आयुष्यात
भावनेपेक्षा कर्तव्य मोठे असते.
3)दु:ख कवटाळत बसू नका; ते
विसरा आणि सदैव हसत रहा.
4) आयुष्यात
काही करून दाखवायचे असेल तर आपण काय
आहोत ? यापेक्षा आपण काय होऊ
शकतोयाचा विचार करायला हवा, जगात
अशक्य काहीच नसतं.
5)मळलेल्या वाटा अधोगतीला कधीही नेत
नाही , हे जितकं खरं तितकेच
त्या प्रगतिचामार्ग दाखवीत नाही, हे
ही खरं.
6) गंजण्यापेक्षा झिजणे
केव्हाही चांगले !यशाजवळ
पोहोचण्यासाठी कधीही शॉर्टकट
नसतो .
7) आयुष्यात नशीबाचा भाग फ़क्त
एक टक्का आणि परिश्रमाचा भाग
नव्याण्णव टक्के असतो .
8) आपण
वाऱ्याची दिशा बदलू शकत नाही. परंतू.
आपला पतंग मात्र निश्चितच
नियंत्रितकरु शकतो
.9)तुम्ही आपल्या कर्माचा पडदा काचेसारखा स्वच्छ
कराल तर त्यातून तुम्हालापरमेश्वर
दिसेल .
10) थोरांचे सदगुण घेणे हीच
त्यांना वाहिलेली खरी श्रध्दांजली !
11) थोर काय अगर सामान्य काय !
प्रत्येकाला प्रत्येकाची गरज
ही असतेच .
12) दुर्बल व्यक्ती एखादे
उच्च ध्येय समोर ठेवून समाजात वावरु
लागते तेव्हा धाडस वसाहस हे गुण
तिच्यात आपोआप येतात .
13) दु:ख
विभागल्याने कमी होते आणि सुख
विभागल्याने वाढते .


असे मित्र असावेत ......

पैसा मिळवण कठिण आहे.. the best love story...

पैसा मिळवण कठिण आहे.. the best love story...


तुझ्या रुपात मन कैद माझे झाले.
तो कविता वाचत होता.
"गप रे" ति वैतगली होति.
जरा सिरीयस बन. २ वर्षे झालीत..
बाबा मागे लागलेत लग्नासाठी..

माझा हो कळव.. तो हसत म्हणाला..
अन काय कळवणार? तुला ना नोकरी,
ना काहि व्यवसाय. अरे लग्न म्हणजे गंमत नाहि.
अग गंमतच आहे. लग्न म्हणजे सहजिवन, प्रेम,
एक मेकात आडकण.लग्न म्हणजे संलग्न.

वेडा आहेस. अरे लग्न म्हणजे संसार,
म्हणजे घर, दुध, किराणा, मुल, म्हणजे पैसा..ति म्हणाली
हातात हात तुझा, अन तुझी साथ. पैसा येइल. येतो. तो म्हणाला
पैसा म्हणजे परसातल प्राजक्ताच झाड नाहि.
हालवल कि फुलांनी आंगण भरुन जात..तिन फटकारल..

अग पण, तो बोलायच्या आतच ति म्हणाली..
पैसा कि प्रेम हा वाद विवाद कालबाह्य आहे..
प्रेमाच्या जागी प्रेम आहे, अन पैसा त्याच्या जागि.
तु मल खुप आवडतोस.. पण तु मला विचार करुन निर्णय दे.
तिन अल्टिमेटम दिला..

१५ ऑगस्ट चा दिवस होता आज खिशात पैसे होते.
दिवस तिच्या बरोबर मजेत घालवायचा होता.
त्यान तिला फोन केला.बर झाल, फोन केलास,
मला पण तुझ्याशी बोलायच आहे.ति म्हणाली.
नो प्रोब्लेम.. ताज मधे भेटु. काय?.. ति उडालीच.

ताज च्या थंडगार वातावरणात, ति सुखावलि होति.
मग काय ठरल?.तिन विषयाला हात घातला.
तो बोलतच नव्हता. मी थांबु शकत नाहि.
हि आपली शेवटची भेट.. तिच्या बोलण्याला धार होति..

तो आतुन तुटत चालला होता..प्लिज..
अरे प्लिज काय? सारच कठीण आहे.ति म्हणाली.
मी निघते? ..प्लीज थांब, मला एक संधी दे..तो म्हणाला.
तु फक्त एक वर्ष दे मला, तुल पाहिजे तेवढा पैसा देतो...तो म्हणाला.

ति खळखळुन हसली." वेडा रे"अरे पैसा म्हणजे?...
आय नो.. त्यान वाक्य तोडल."किति पैसे लागतात संसाराला?
लाखो रुपये ति म्हणाली..ठीक आहे. एक डिल.तो म्हणाला.
आपण पुढच्या १५ ऑगस्ट ला आपण इथच, ताज मधे,संध्याकाळी. ७ ला भेटु.
अन काय करु..तिन विचारल..
मी त्या दिवशी तुझ्या पायावर ७५ लाख रुपये ओतिल...तुला संसारा साठी.

त्या चित्रपटांत हिरो हिरॉइन ला नोटांनी अंघोळ घालतो तशी.अंघोळ घालीन...
तो हसत म्हणाला."मॅड आहेस." पण म्हणुनच तु मला आवडतो.ति..
पण वचन दे, वाट पहाशील म्हणुन.. तो म्हणाला.
ठिक आहे, पण ७५ रुपये तरी आणशील अस वाटत नाहि. ति हासली. .....
continue.....


१५ ऑगस्ट.. तो तिचि ६ वाज ल्या पासुनच वाट पहात होता.
तेच टेबल होत, मागच्या वर्षीच, ति ये‌इल? तो अस्वस्थ होता
७ वाजायला आले होते, अन तेवढ्यात ति आत येताना दिसली.
तिच्याशी नजरानजर होतच त्यान हात हलवला.
हाश हूश करत ति समोरच्या खुर्चीवर बसली.

कशी आहेस? फार गरम होत आहे. पहिल पाणी पिते.
म्हणत उठुन ति त्याच्या समोरच्या ग्लास घ्यायल वाकली.
ति वाकली असताना, त्याला ब्ला‌उज मधे लपवलेल्या मंगळसुत्रचा पदर दिसला.
अग मी मागवतो म्हणेपर्यंत तिन ग्लास तोंन्डाला लावला होता.

अरे फार पाणी पाणी झाल होत.. हं आता बोल.
काय बोलु? तुच सांग. तिच्याकड बघत तो म्हणाला.
मग काय? कुठे आहे ७५ लाख? ति हसत म्हणाली..
त्याचा चेहेरा पड्ला होता., नाहि जमल, तु म्हणालीच तेच खर.
७५ लाख काय ७५ रु जमले नाहि. पैसा मिळवण कठिण आहे..

जा‌उ देत, मला माहित होत, ति समजावणीच्या स्वरांत म्हणाली.
मल पण तसच वाटत होते. पण म्ह्टल तुला शब्द दिला होता...
तो बघत होता..अजुन काय? पडलेल्या चेहे~यानि तो म्हणाला.
सांगु ति म्हणालि.. अरे माझ लग्न झाल, घरचे मागे लगलेच होते.
तो बॅन्केत आहे, १ बेडरुम च घर आहे... तुझ अस.. ति म्हणाली. सॉरी..

तुझ खर आहे., तु ठीकच केल, माझ्याबरोबर.... वायाच गेल असत.
तो म्हणाला.. ठीक आहे. मी निघते, तुला आता अस भेटण बर नाहि...ति.
बरोबर आहे. निघते... ति म्हणाली.. तो तिच्या पाठमो~या आकृति कडे बघत होता..

तो बराच वेळ तो बसुन होता. सार संपल होत.
रुम च्या नोकरानि टॅक्सीत सामान भरल..
सर कुठे? टॅक्सी ड्रायव्हर ने विचारले.
सहारा एयर पोर्ट. ईंटर नॅशनल टर्मीनल.


टॅक्सी वेगात चालली होति,
गार हवेच्या सपक्यान डोक शांत होत होत.
विमान तळावर टॅक्सी थांबली,
त्यान ट्रॉलीत लगेज भरल.व भाड देवुन तो निघाला,

सर,टॅक्सी ड्रायव्हर ने हाक मारली,
सर, तुमची बॅग राहिली आहे,
त्यान टॅक्सी ड्रायव्हर कड बघितल, अन म्हणाला
बॅग तुला राहु देत, त्यात ७५ लाख रुपये आहेत.
नाहितरी, मला आता त्याचा काहिच उपयोग नाहि,

ड्रायव्हर बराच वेळ त्याच्या पाठमो~या आकृति कडे बघत होता
येणारा दिवस कधीच
तुझ्या आठवणीशिवाय जात नाही
दिवस जरी गेला तरी
तुझी आठवण जात नाही.
-
आज सारे विसरली तू
नावही न येई ओठांवर.....
कसे मानू तू कधी
खरे प्रेम करशील कुणावर......

***********************************

तेव्हा सागर किनारी साक्षीने
तू घेतल्यास किती शपथा.....
किती मारल्यास मिठया तू
तो चंद्र ढगात लपता........
-
नजरेत जरी अश्रू असले
तरी ओठावर हास्य असाव
ओठावरच्या हास्यामागे
नजरेतल्या अश्रूना लपवाव.

**********************************
कसे करू माफ़ तुला
जे घाव तू मला दिले......
घेऊन माझी फूले
तू काटेच मला दिले.....
-
डोळे पुसण्यास माझे
पाऊस धावूनी आला,
थेंब कोणता तुझा नि माझा
हेच कळेना म्हणाला.
**********************************
आज पुन्हा तुझी आठवण आली
आणि मी उगीच हसु लागलो
खोटं खोटं हसताना...
कळलेच नाही, कधी रडु लागलो...

तुझ्या नि माझ्या वाटा,
एकमेकींशी नेहमीच समांतर
एकत्रच चालतात खर तर,
पण मिटत नाही अंतर

मनातला प्रत्येक क्षण
ओठांवरती येईल का?
ओठांवरील प्रत्येक शब्द
मनातच राहील का?
तुझी आठवण येते तेव्हा
तु दिलेली प्रेमपत्रे वाचत बसतो
तु येणार नाहीस माहित असतं
डोळे पुसुन मग स्वतःवरच हसतो..

*************************************
एकही क्षण नाही जेव्हा
तिची आठवण येत नसेल,
असा एकतरी क्षण असेल
जेव्हा ती मला आठवत असेल
-
तू समोर असतेस
तेंव्हा बोलू देत नाहीस |
तू समोर नसतेस
तेंव्हा झोपू देत नाहीस ||

***************************************
तो ढग बघ कसा
बरसण्यासाठी आतुरलाय
तुझ्या चिंब गालावरुन ओघळला
म्हणुन थेंबसुद्धा आनंदलाय
-
माझ्या शब्दांना अजुन तरी
काहीच अर्थ नाही.
जोपर्यंत त्या गीताला
तुझ्या ओठांचा स्पर्श नाही.

**************************************

देवा एकाच मागणी

देवा एकाच मागणी
तिची पापणी भरू दे
माझ्या नावाचा एक तरी थेंबMANGESH KHOT.
तिच्या नयनी तरु दे..
-
रात अशी ही तंद्रित
पापणिहि बघ लवते आहे
ह्रुदयाचे ठोके हळुवार सांगेMANGESH KHOT.
कुणीतरी माझ्यासाठी जागत

या कौलेजच्या कट्ट्यावर ...

त्या कौलेजच्या कट्ट्यावर
एकटाच बसलो होतो
समोरुन तु येताच तुझ्या
प्रेमात पडलो होतो

मग रोज रोज तुझी
वाट पहायची, मग
तु नाही दिसल्यावर मात्र
माझी नजर तुलाच शोधायची

गुलाबाचं लाल फुल देऊन
तुला प्रपोज केलं होतं
आयुष्यभर तुझी सोबतीण राहीन
असं वचन दिलं होतं

असं वचन तू तोडलसं
आणि मैत्रीही मोडलीस
प्रेमाच्या वाटेवर अशी
अर्ध्यावरच मला सोडलीस

तुझ्यी आठवणीतच
जगत बसेन जोपर्यंत
त्या कौलेजच्या कट्ट्यावर बसुन
वाट पाहीन तुझी
दुसरी भेटेपर्यंत ...!

''संस्कार''

''संस्कार''का कळत नाही पण हली मन थोड कठोर झाल आहेप्रेम या शब्दातला जिव्हाळा थोडा कमी झाला आहे प्रेम प्रेम प्रेम बस झाल आता,अरे एखादी गोष्ट आपली होणारच नाही. मग त्या गोष्टीचा विचार कराव का ?तिला हि माहिती आहे कि ती माझी होऊ शकत नाही. मला हि माहिती आहे कि मी तिचा होऊ शकत नाही.दोघांची गत अशी झालेली आहे.जसा आळवाच पान आणि त्यावर पाण्याचा थेंब. स्पर्श होऊ शकेल पण एकजीव उभ्या जन्मात नाही.माझ्या मनातल्या भावना तिच्या मनात कधीच पोहचल्या आहेत.आणि तिच्या मनातल्या हि भावना माझ्या मनात पोहोचल्या आहेत. दोघांच्या हि भावनेत प्रेम आहे. हे दोघांना माहिती आहे . आणि या भावना स्पष्ट का होत नाही. नाही ते कधीच होणार नाही. त्या मागे एकाच कारण असावदोघानाही एकाच बंधनात जखडून ठेवलं आहे. ते म्हणजे..... .

''संस्कार''...................!!!!!.

अहो ऐकलं का ?

अहो ऐकलं का ?
आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!आम्च्या बाईक च्या मागच्या सीट वर धूळ नेहमीच असते
बसुन बसुन त्यावर एखादा संटा,तर कधी एखादी माशीच बसते
अणी बाईक पूस्ण्याचे आम्ही काधिच श्र म घेत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!
सीनेमा बघायला आम्ही गॅंग मधे जातो
मस्त एक बास्केट पोपकोर्न तास र खातो

अणी बूड्ढि का बाल चा चिक्कट.वाडा काधिच घ्यावासा वाट्त नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


वीकएंड्ला आऊटींग कर.तो, फ़क्कत मित्रांबरोबर् च घालवतो

काही नाही तर मसऽत झोपा काढ्ड.तो
अणी रात्री बे रात्री काधिच कोणाला SMS करत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


आम चे मोबाईल चे बिल फ़ार जास्त येत नाही,
दिवस �� रात २-४ कॉल होतात, जे फ़क्कत घरी कींवा मीत्रांना असतात,

अणी आमचा फोन कधीच जास्त एंगएज येत नाही
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!मीत्रांच्या सगळ्या पल्यान मध्ये आम्ही शामील असतो,
कधीच दूसर्र्यांच्या पल्यान्स मध्ये तोंड घालत नाही,
सुट्टी आम्हाला कधीच एकांतात घालवावीशी वाटत नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!लोकांना टाळयायला आम्च्या कडे बाहाने नसतात,
आमचे तर बूवा अड्डे सग्ळ्यांनाच माहीत असतात,
अणी �� . रल्या वेळेत तिथे जाणे जिवावर आले, तर त्याचा काहीच फ़रक पड्त नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


सुट्ट्या अणी एक तारखे शिवाय फ़ार से कॅलेंडर चे महत्व नस.ते,

बाकी लकश्यात ेवण्या सारखी दोघा-चौघांची बरथडेट असते,
बाकी तारखा लकश्यात ेवायची आम्हाला गरजच ासत नाही,
कारण , आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!


आमचे रेस्टॉरंट चे बील्स फ़ार मो�� े नसतात,
टपरी वरच्या कॉफ़ीतच जस्त गप्पा रंगतात,

अणी सि.सि. डि त जायची कधी गरजच �� ासत नाही,
कारण आम्हाला गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

बघीतलं नां, गर्ल्फ़्रेंड नसल्याचे बरेच फ़ायदे असतात,
तरी साले सगळे गर्ल्फ़्रेंड सा�� ीच रडतात,
सांगा कोणी त्यांना, पांढरे हत्ती. फ़ार कामाचे नाही,

अणी अजून तरी आमचा यावरचा अ�� ीमान गेलेला नाही,
कारण आम्हाला अजून तरी गर्ल्फ़्रेंड नाही...!

याचा अर्थ ऐसा नाही . . . . .

याचा अर्थ ऐसा नाही . . . . .

मी इ-मेल फॉरवर्ड करतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
मला काही काम नाही;
कामात फोन करुन
व्यत्यय टाळण्यासाठी,
इ-मेलसारखे दुसरे साधन नाही

मी हसत असतो
याचा अर्थ ऐसा नाही,
माझं डोकं जाग्यावर नाही;
दु:खाचे प्रदर्शन करुन,
सांत्वनाचे शब्द मिळवण्यापेक्षा,
हसत राहणे वाईट नाही

मी सुखात असतो
याचा अर्थ ऐसा नाही,
दु:खात मी होरपळलो नाही;
दुसऱ्याला दु:खात खेचन्यापेक्षा,
एकट्याने होरपळणे चुकीचे नाही

सर्वांची खिल्ली उडवतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
मला त्यांच्या भावनांची कदर नहीं;
खोटी समजूत घालून,
मर्जीत राहण्यापेक्षा,
खिल्ली उडवणे वाईट नाही

कट्ट्यावर टपोरिगिरी करतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
की प्रेम मला समजत नाही;
प्रेम करुन कुणाला फसवण्यापेक्षा,
कट्ट्यावर शिट्ट्या मारणं,
टपोरिगिरीचे लक्षण नाही

पीजे मारून हसवतो,
याचा अर्थ ऐसा नाही,
की मला परिस्थितीचे गांभीर्य नाही;
तणाव निर्माण करण्यापेक्षा,
पीजे मारून हसवण्यात..
काही गैर नाही ...

Monday, October 18, 2010

प्रेम करतोस ना तिच्यावर...

प्रेम करतोस ना तिच्यावर,
मग कर फ़क्त प्रेमाचा वर्षाव,
तिने ही कराव प्रेम म्हणून
आणायचा नसतो दबाव....

असेल तिचा नकार, तर
तो हि तू हसत स्विकार,
तिलाही आहे ना स्वत:चा
निर्णय घेण्याचा अधिकार...

नाही म्हणाली तर तूझ्या
प्रेमाने नकाराला होकारात बदल,
का नाही म्हणाली याचा विचार
करुन आधी स्वत:ला बदल...

नाही म्हणाली तर तिच्या
नकारावरही प्रेम कराव,
नाही म्हणता म्हणता तिला
प्रेम करायला शिकवाव...

नको रे घेउस तूझ्या वेड्या
हट्टा पाई तिचा बळी,
काय मिळणार तूला तोडून
एखादी उमलणारी कळी...

खरे प्रेम करतोस ना,
मग ठेव सच्ची निती,
कशाला दाखवतोस उगाच
तिला जिवाचि भिती...

तूझे हे सच्चे रुप पाहून
कदाचित बदलेल तिचा विचार,
तिलाही होईल बघ मग
तुझ्या प्रेमाचा आजार...

अखेर तरीही नसेल तिचा होकार
तर तूही घे अवश्य माघार,
कशाला मांडतोस लेका असा
एकतर्फी प्रेमाचा बाजार..

आज वेळ नाही....

आज वेळ नाही....
आज वेळ नाही....
अमाप सुख आहे सगळ्यान्च्याच
पदरात पण ते अनुभवयला
आज वेळ नाही.....

आईच्या अन्गाईची जाणिव आहे
पण आईला आज
'आई' म्हणायलाच वेळ नाही.....

सगळी नाती संपवुन झालीत
पण आज त्या नात्यान्ना
पुरायलाही आज वेळ नाही.....

सगळ्यान्ची नाव मोबाईल मध्ये सेव आहेत
पण प्रेमाचे चार शब्द
बोलायलाही आज वेळ नाही.....

ज्या पोराबाळान्साठी मेहनत दिवस-रात्र करतात
त्यान्च्याकडे क्षणभर
बघायलाही आज वेळ नाही....

सान्गेल कोण कशाला दुस-याबद्द्ल
जेव्हा ईथे स्वतःकडेच
बघायला वेळ नाही......

डोळ्यावर आलीये खुप झोप
पण आज कोणाकडे
झोपयलाही वेळ नाही.....

ह्रुदयात वेदनान्चा पुर वाहतोय
पण त्या आठवुन
रडायलाही वेळ नाही....

परक्यान्ची जाणिव कशी असेल
जर ईथे आपल्याच माणसान्साठि वेळ नाही...

आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी चाललेल्या
या संघर्षात जरा माग वळुन
पहायलाही वेळ नाही........

अरे जीवना तुच सांग
जगण्यासाठीच चाललेल्या या धावपळीत
जगायलाच आज वेळ का नाही? !!!!!!!

तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त ...........

तुला काहीच कसं वाटत नह्व्त ...........


तु जिंकावं म्हणून मला नेहमी हरावं लागत होतं
कधी मी जिंकावं म्हणून तुला एकदा तरी हरताना पाह्यचं होतं

तुझ्या वाटेवर शिणलेल्या त्या डोळ्यांना
माझ्या आठ्व्हनिनी तुझ्या डोळ्यात पाणी पाह्यचं होतं

तुला नुसतं त्या हिरव्या शालूत पाह्यचं नह्व्त
तर तुझ्या हातावर काढलेल्या म्हेन्दीत माझं नाव शोधायचं होतं

तुझ्या हातात भरलेला हिरव्या चुडया सोबत
तुझ्या कपाळी माझ्या नावचं कुंकू लेह्लेलं पाह्यचं होतं

चार चौघात तुला माझी म्हणून मिरवायचं नह्व्त
तर महाबळेश्वरच्या त्या गुलबी थंडीत हि फिरवायचं होतं

सगळच जर एकतर्फी असतं तर काहीच वाटलं नसतं
पण तेव्हा तुला माझ्या जीवाशी खेळताना काहीच कसं वाटत नह्व्त
काहीच कसं वाटत नह्व्त .......................

कारणं जिव माझा तुझ्यात होता.........

कारणं जिव माझा तुझ्यात होता.
जेव्हां हात तुझा हातात होता
तुझ्यासगे लाबं चालत रहायची
आता घराच्या बाहेर पडत नाही
मन घाबरतं कुठेतरी हरवायची.
जेव्हां तुझा हात खाद्यांवर असायचा
मी त्याला आधार समजायची
आता उभी राहताच तोल जातो मझा
धडपडताना तेव्हां तुझा हात धरायची.
जेव्हां तु माझ्या जवळ होतास
तेव्हा सारी सुखं माझ्या जवळ होती
आता काटे विखरलेत अगंणात माझ्या
तेव्हां फ़ुल माझ्या दारात होती.
जेव्हां तु माझ्या काळजात होतास
तेव्हां आत्मा माझ्या मनात होता
आता मी इथे जिवंत प्रेत झालेय
कारणं जिव माझा तुझ्यात होता

राज्य करावं तर शिवाजी महाराजां सारखं .

राज्य करावं तर शिवाजी महाराजां सारखं .
शूर असावं तर राणा प्रतापसारखं .
स्वामिनिष्ठ असावं तर खंडो बल्लाळासारखं.
देशभक्त असावं तर भगतसिंगसारखं.
कारस्थानी असावं तर आनंदीबाईसारखं .
हुशार असावं तर बिरबलासारखं .
धाडसी असावं तर डॉ.आनंदी जोशीसारखं.
करिअर करावी तर लता मंगेशकरसारखी.
सगळ्यांच्या गळ्यातील ताईत ह्वाव तर सचिन तेंडूलकरसारखं.
सत्तेला चिकटून रहाव तर शरद पवारांसारख.
राजकीय पक्ष बदलावेत तर सुब्रमन्यम स्वामीसारखं.
बेसूर गाव तर अलिशा चिनॉयसारखं.
समस्त लोकांना उल्लू बनवावं तर ललित मोदीसारखं.
अष्टपैलू लेखक असावं तर जयवंत दळवीसारखं.
देशाला ललामभूत ह्वाव तर बिल गेट्ससारखं.
निरलस सेवार्थी ह्वाव तर डॉ.तात्यासाहेब लहानेसारखं.
शब्दांचे बुडबुडे फोडावेत तर कॉंग्रेससारखं.
राष्ट्रभाषेचे धिंडवडे काढावेत तर ममता बनेर्जीसारखे.
लग्न न करता नुसतच बिनधास्त बरोबर रहाव तर बिपाशा बसूसारखं .
लग्नाशिवाय झालेली मुलगी खुल्लम खुल्ला वाढवावी तर नीना गुप्तासारखी.
खमक्या असावं तर लालू प्रसादसारखं.
लफडेबाज असावं तर टायगर वूड्ससारखं.
लग्न करावीत तर एलिझाबेथ टेलरसारखी.
उद्योगपती ह्वाव तर टाटासारखं.
सहकुटुंब यशस्वी ह्वाव तर अमिताभ बच्चनसारखं.
अनाकलनीय लिहाव तर ते ग्रेससारखं.
व्यंगचित्रे काढावीत तर ती आर.के.लक्ष्मणसारखी.
बाराच्या भावात जाव तर राजेश खन्नासारखं .
गझल गावी तर मेहंदी हसनसारखी.
घर असावं तर मुकेश अंबानीसारखं.
बायको असावी तर अभिषेक बच्चनसारखी.
चालीचा चोर असावं तर अन्नू मलिकसारखं.
भ्रष्टाचारी असावं तर इंडियन मेडिकल कौन्सिलचा अध्यक्ष केतन देसाईसारखं.
बोलबच्चन असावं तर अरुण जेटलीसारखं.
प्रेमवीर असावं तर शोऐब मलिकसारखं.
निर्ल्लज कामांध असावं तर किचकासारखं किंवा शायनी आहुजासारखं.
प्रेक्षक नाहीत हे कळून सुद्धा सिनेमे काढावेत तर देव आनंदसारखं.
बाईने रूपवान व 'ग्रेसफुल' असावं तर गायत्री देवीसारखं.
बाईन कस नसाव तर राखी सावंतसारखं .
निर्विष विनोद करावा तर पु.ल.देशपांडेसारखा.
लग्न करून सुखी ह्वाव तर माधुरी दीक्षितसारखं.
लग्न करून दुखी ह्वाव तर अदनान सामीसारखं.
दुसरी बायको करायची तर हेमा मालीनिसारखी.
त्रेचाळीस वय झाल तरी देवाच्या नावावर सोडलेल्या बोकडासारखं बकऱ्यांच्या
मागे उंडरत फिरायचं तर सलमान खानसारखं.
बाबा आदमच्या जमान्यात लिहलेल्या एका कादंबरीच्या जीवावर मिशीला तूप लावून फिरायचं तर भालचंद्रनेमाडेसारखं.
बाबा आदमच्या जमान्यात काढलेल्या एका चित्रपटाच्या जीवावर आजही टेचात फिरायचं तर रामदासफुटाणेसारखं .
आनंदात व उत्साहात जगायचं तर यशवंत देवांसारखं.
रडत आणि कटकट करीत जगायचं तर माझ्यासारखं.

जसच्या तस काहीकाही राहत नाही

जसच्या तस काहीकाही राहत नाही

पण जसच्या तस काहीकही राहत नाही
थान्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाही

धपाटा मारण्यासाठी का होईना पण वाटत
की आई जवळ हवी होती
अन दरवाज्यातल्या मोटारीपेक्षा वाटत
की जुनी सायकलच बरी होती
आदिदास असो वा रामदास असो आजीच्या हातच्या लोणच्यापुढे
सार काही दास आहे
त्याचीच आठवण येऊन आज
मन मात्र उदास आहे
आठवणीच्या ह्या सावल्यान्कडे मी आजकाल पाहत नाही
थाम्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाही

पुर्वी छत्री हरवली होती आता छत्रहि हरवल आहे
प्रेयसीला लिहीलेल पहीलवहील पत्रही हरवल आहे
पावसाच्या प्रत्येक थेम्बाप्रमाणे
तिची छबी नवी होती
नजर चुकवण्यासाठी का होईना
पण ती जवळ हवी होती
एरवी मुसळधार पावसात चिम्ब भिजणारा मी
आज पावसाच्या वाटेलाही जात नाही
थाम्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाही

काळ बदलला वेळ बदलली देश बदलला वेष बदलला
नाती बदलली माती बदलली तरीसुध्दा तरीसुध्दा
मन काही प्रवाहाबरोबर वाहत नाही
खरच....थाम्बवायला गेलो वार तर वादळ आल्याशिवाय राहत नाह.

आज प्रथमच तिला पहिल ,,,,,,

आज प्रथमच तिला पहिल
मन वेडावुनच गेल,
एकाच नजरेत तिने
मला पुरत घायाळ केल,

गुलाबी गाल... हरीणिची ती चाल
मादक अशी तिची अदा,
काय सांगू मित्रांनो...
मी झालोय तिच्यावर फ़िदा,

एकटक पाहत बसलो
विसरून सर्व भान,
मिळताच नजरेला नजर
तिने खाली घातली मान,

तिच्याजवळ बोलायची
इच्छा खुप झाली,
कसलाही विचार न करता
सरळ तिचीच वाट धरली,

तीही थोडीशी पुढे आली
कदाचित तिलाही काही बोलायच होत,
काय सांगू मित्रांनो....
नेमक तेव्हाच आईने जागवल होत....

प्रेम करताना विचार नाही केला

प्रेम करताना विचार नाही केला
मला प्रेम मिळेल का?
तू माझी होशील का?
माझ्यावर प्रेम करशील का?
माझ्या या निरास जीवनात नंदनवन फुलेल का?
मनापासून.............मनावर....................
प्रेम करताना कसला विचार करायचा नसतो.
विचार करून कधी प्रेम मिळत नाही........
मी प्रेम केलं...............
तुझ्या गोड हसण्यावर
तुझ्या शांत बसण्यावर
तुझ्या मनमोकळेपानावर
आणि वेगळ्या वाटणाऱ्या स्वभावावर
मी प्रेम केलं..........
तुझ्या मंजुळ बोलण्यावर
मासोळी डोळ्यातील बोलकेपनावर
तुझ्या चेहऱ्यावरील निरागसतेवर
आणि तेवाद्याच शांत मनावर
मी प्रेम केलं....................
तुझ्या कधी तरी रागावन्यावर
रागाने लाल झालेल्या त्या नाकावर
लटके नाक मूरदन्यावर
आणि गाल फुगवून बसण्यावर
मी प्रेम केलं....................
तुझ्या इश्य म्हणन्यावर
तरुण्यासुलभ लाजन्यावर
लाजून झुकणाऱ्या नजरेवर
आणि गुलाबी झालेल्या गलावर
मी प्रेम केलं....................
तुझ्या स्वप्नावर,इच्छा,आकाक्षावर
तुझ्या मनातील भावनांवर
तू सोसलेल्या वेदनांवर
आणि जीवनातील दुखावर
मी प्रेम केलं....................
तू घेतलेल्या प्रत्येक श्वासावर
हृदयातील स्पन्दनावर
माझ्या आठवणीत तू
जागून काढलेल्या रात्रीवर
मी फक्त प्रेम केलं कारण................
प्रेम फक्त करायचं असत निस्वार्थ मानाने..........
प्रेम फक्त द्यायचं असत निरपेक्ष अंतकरणाने.........
मी फक्त प्रेम केलं मनापासून.........मनावर
कधीतरी मलाही असंच प्रेम मिळेल
खर प्रेम करणार कोणीतरी भेटेल
मी फक्त प्रेम केलं
मलाही फक्त प्रेम मिळावं
मलाही फक्त प्रेम मिळावं

Wednesday, October 13, 2010

या जगण्याला अर्थ मिळेना

या जगण्याला अर्थ मिळेना
या जगण्याचा अर्थ कळेना

शोधू कुठे मी तुला सजना रे
कळत नाही हे मजला रे ...
तू रिम झिमनारा पाऊस आहेस ...
हे मला उमजेना ...!!१!!
...या जगण्याला....

मनात माझ्या जागवलिस तू
प्रेमाची ही नवी भाषा तू
तू अक्कल बुधिमंत आहेस
मी बुद्धू हे समजेना ...!!२!!
...या जगण्याला....

हास्याने तुझे शब्द फुटेणा
जिवात माझ्या जिव जडेणा
प्रेमाची ही पाउल खून माझी
हृदयी तुझ्या उमटेणा ....!!३!!
...या जगण्याला....

जीवन गाणे पद्यासम वाटे
आयुष्य म्हणजे गुलाब काटे
कुंपणात मी राहून तरी ही तू
काटयासम मज तू वाटेना ...!!४!!
...या जगण्याला....

Friday, October 8, 2010

Who WE are is beyond thoughts,

Who WE are is beyond thoughts,
It is beyond what the mind can imagine,
Yet together let us dream of the Oneness we share,
As a bridge to re-unite OUR experience with Each Other.

My blood stained heart will always show

My blood stained heart will always show
From so much hurt he didn't know
They said love would make you cry
Thy didn't warn me it made u wanna die

My blood stained heart is turning blue
Cause my heart is hurting through and through
I wish it didnt hurt so bad
Cause all it does is makes me sad

My blood stained heart will always remind me
Of the love which is new bhnd me
When we broke up all it causd was pain
And out of that pain was there anything to gain?