Wednesday, February 29, 2012

शब्दांना जोडून शब्द

कागदावर गोळा झाले सये
तुझ्या सहवासातील क्षण
अवतरतात शब्द मग ओले
कोरडे होते आपोआप मन

*******************

शब्दांना जोडून शब्द,
आज मी हि कविता केली...
शब्दांच्या ऐवजी ओळीं मध्ये,
भावनांची मी आरास रचली ...
तुला पाहून गोठलेल्या,
त्या शब्दांना माझ्या,
मी ह्या कवितेतून वाट दिली...
अन जे कधी हि न सांगू शकलो तुला,
तेच सगळ सांगण्यासाठी,
आज मी हि कविता लिहीली...
तेच सगळ सांगण्यासाठी,
आज मी हि कविता लिहीली...

Tuesday, February 28, 2012

तिची ती आठवनच पूरी आहे, आयुष्य जगण्यासाठी

तिची ती आठवनच पूरी आहे, आयुष्य जगण्यासाठी..
ती सोबत नसतानाही रात्र गुजारन्या साठी..
तिच्या जाण्याने तिच्यावरील प्रेम काही कमी झाले नाही,
तिच्या सोबतचे क्षण मी विसरलो नाही..
आज ही तीच आसतित्व आहे माझ्या जीवनात..
आज ही ती आहे माझ्या मनात....

***************************************

आँखे तो प्यार मे दिल की जुबान होती है,
सच्ची चाहत तो सदा बेजुबान होती है.
प्यार मे दर्द भी मिले तो क्या घबराना,
सुना है दर्द से चाहत और भी जवान होती है.............

Monday, February 27, 2012

तुला पाहील कि अस वाटत

तुला पाहील कि अस वाटत,
फक्त तुलाच पाहत बसाव...
तुझ्यातच माझ विश्व शोधाव,
अन शोधता शोधता,तुझ्यातच हरवून जाव...

तू बोलत असलीस कि अस वाटत,
तू फक्त बोलतच रहाव,
अन मी फक्त ऐकतच रहाव,
आपल हे बोलन, कधी हि न संपाव...

तू उदास झालीस कि अस वाटत,
तुला हसवण्यासाठी मी काहीही कराव...
बागेत तुझ्या बरोबर फिरताना,
फक्त तुला हसवण्यासाठी,
मी मुद्दामूनच धडपडाव...
अन लागलं म्हणून,
मी खोट खोट तुझ्या पुढे रडाव ...

मग माझा खोटेपणा कळताच,
तू माझ्यावर मुद्दामून रुसाव,
मी तुला मन्वण्याचा प्रयत्न करताच ,
गालातल्या गालात तू हळूच हसाव,
अन मी घेता तुझा हात माझ्या हातात,
तू हलकेच लाजाव...

तू हसू लागलीस कि अस वाटत,
एखाद गुलाबच फुल फुलाव,
पाहून तुला हसताना,
मी हि खूप खूप हसाव...

तू बरोबर असलीस कि अस वाटत,
दिवस संपूच नये कधी,
अन आपण बरोबरच रहाव,
फक्त तू अन मी,
आजून कोणीच नसाव...
आजून कोणीच नसाव...

Sunday, February 26, 2012

Me ka prem kela???

hakkachya khandyavar dok thevnyasathi..
Premachya kushit righnyasathi..
Vishwasacha hath dharnyasathi..
Kaljichya ashrunni dole bharnyasathi..
Tyachyasathich jagnyasathi..


****************************************

‎"माझ्या मनाच्या अंगणात आता प्रेमांकुर रुजत होतं...
दर भेटीगणिक तिच्या ओढीत भिजत होतं...
खोल खोल कप्यात काळासवे थिजत होतं...
अलवार् तिच्या प्रीतीच्या छायेत निजत होतं...!"

Saturday, February 25, 2012

तो म्हणतो तिला

तो म्हणतो तिला..........
अंधारात चालताना वाट शोधत असतो,
थोड़ी भीती वाटलीच,
तर तुला आठवत असतो,
नकळत दाटलेल,
धुक पुसत असतो,
परत त्याच वाटेवर चालत रहत असतो,

तुझ्या भेटीची ओढ़ असते,
तुझ्या मिठीची आस असते,
कोरड्या माझ्या ओठाना,
तुझ्या ओठांची प्यास असते,
मनातल्या मनातच
वेड्या मनाला समजावत असतो,
नाहीच आल समजावता,
तर प्रिये तुझी आठवण काढत असतो,
पुन्हा त्याच वाटेवर चालत असतो,
गहिवरून आलेल्या भावनाना
आवर घालत असतो,
दम छटवणारया शवसाना
तुझा शवास देत असतो,
खुप मिठी मराविशी वाटली
की आकाशाला पाहून मीठी मारत असतो,
तुझा ओथाना स्पर्श करून आलेल्या हवेला
KISS करत असतो.,
खुपच त्रास झाला ना,
मग राणी तुझी आठवण काढत असतो. . .
तुझी आठवण काढत असतो

Friday, February 24, 2012

kadhi kadhi tujhi aathvan lapun thevlelya patra madhun yete

kadhi kadhi tujhi aathvan
lapvun thevlelya patra madhun yete
kadhi junya photo madhun tu hastes
Kadhi eka aavadtya kavite madhe
tujhe sangeet mala aiku yete
tar kadhi manachya eka koprya madhe
tu yeun ubhi rahtes
gulabachya ‘kadhi-na-sampnarya’sugandha madhe
mi tula mehsoos karto
kadhi majhya dairy chya pana madhe tu distes
pavasachya dhranmadhe tula
kadhi kadhi mi pahto
tar kadhi phulanchya rangan madhe
tuza rang mala disto
kadhi premachya don shabd tujhe
mala nishabd kartat
tar kadhi tya bandanachya kshanan madhe
tu mazya javal yetes
nehamich hrudaya madhe rahtes tu ,
othanvarchya hasya madhe miltes tu ,
tar kadhi dolyat alelya ashrun madhe
tujhi chaavi aste....

Thursday, February 23, 2012

प्रेमात खरेच जादू असते

‎~ ♥ ~
"प्रियकर :- प्रेमात खरेच जादू असते, बघायचे
का ?
प्रेयसी :- हो आवडेल ..... :-)
तिथे अकरा गुलाबांची फुले असतातत्यांकडे बोट
... करून प्रियकर म्हणतो :- हि गुलाबांची फुले
किती आहेत मोज बघू ?
प्रेयसी :- अकरा आहेत !!
प्रियकर :- चूक !! नीट मोज परत !!
प्रेयसी :- मोजली ....अकराच आहेत!!
प्रियकर :- समोरच्या आरशात बघून मोज
तुला अकरा नाही बारा फुले दिसतील :-) !!" ♥

Wednesday, February 22, 2012

वयानुसार प्रेम

वयानुसार मुलाचे प्रेम आणि त्या प्रेमावरील मुलीच्या नाजूक भावना ♥ :-
५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, मी हळूच रोज त्याच्या दप्तरातील चोकलेत काढणे पण तरी त्याचे नेहमी तिथेच चोकलेत ठेवणे. ♥
१०
वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, एकत्र अभ्यास करताना पेन्सिल घ्यायच्या
बहाण्याने मुद्दामहून त्याने माझ्या हाताला केलेला स्पर्श. ♥
... १५ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, आम्ही शाळा बुडवल्या मुळे पकडले गेल्यावर त्याने स्वताहा एकट्याने भोगलेली शिक्षा. ♥
१८ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, शाळेच्या निरोप समारंभात त्याने
मारलेली मिठी आणि खारट आश्रू पीत पुन्हा भेटण्याची ठेवलेली गोड अपेक्षा. ♥
२१ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, माझ्या कॉलेज ची सहल गेलेल्या ठिकाणी त्याने त्याचे कॉलेज बुडवून अचानक दिलेली भेट. ♥
२६ वर्षाची मुलगी :- प्रेम म्हणजे, गुढग्यावर बसून हातात गुलाबाचे फुल घेऊन त्याने मला लग्ना साठी केलेली मागणी. ♥
३५ वर्षाची स्त्री :- प्रेम म्हणजे, मी दमले आहे हे बघून त्याने स्वताहा केलेला स्वयंपाक. ♥
५० वर्षाची स्त्री :- प्रेम म्हणजे, तो आजारी असून, बरेच दिवस बेड वरच असूनसुद्धा मला हसवण्यासाठी त्याने केलेला विनोद. ♥
६० वर्षाची स्त्री :- प्रेम म्हणजे, त्याने शेवटचा श्वास घेताना पुढल्या जन्मात लवकरच भेटण्याचे दिलेले वचन ♥

Tuesday, February 21, 2012

दोन फुलपाखरे प्रेमात पडली होती

दोन फुलपाखरे प्रेमात पडली होती...एके
दिवशी ते लपा-छपि खेळत होते,
खेळताना .......
मुलगा फुलपाखरू :- चल एक छोटासा नवीन
खेळ आपल्या दोघांच्यात ....
मुलगी फुलपाखरू :- हो चालेल !!
मुलगा फुलपाखरू :- आपल्या दोघांमध्ये,
सकाळी सकाळी ह्या समोरच्या फुला मध्ये
जो सर्वात प्रथम बसलेला असेल
तो दुसऱ्या पेक्षा जास्त प्रेम करतो ....
मुलगी फुलपाखरू :- हो चालेल !!
दुसऱ्या दिवशी सकाळी सकाळी,
मुलगा फुलपाखरू त्या फुलाच्या जवळ येऊन
उभा राहिला आणि ते फुल उमलण्याची वाट
पाहू लागला जेणेकरून
तो तिच्या आधी त्या फुलामध्ये बसेल
आणि तिला दाखवून देईल कि त्याचे
तिच्यावर खूप खूप प्रेम आहे ....
थोड्याच वेळात फुल उमलले ........ पाहतो तर
काय ????????????
.
.
.
.
.
.
.
.
ती मुलगी फुलपाखरू त्या उमलेल्या फुला मध्ये
मरून पडली होती ........ कारण, रात्रभर
ती त्या फुला मधेच राहिली होती फक्त
ह्या वेड्या अपेक्षेने कि सकाळ होताच
आणि ते फुल उमलताच
ती त्या मुलगा फुलपाखरू कडे आनंदाने झेप
घेईल आणि त्याला दाखवून देईल
कि ती त्याच्यावर जीवापाड प्रेम करते
ते ..........
आणि खरेच तिचे प्रेम जीवापाडच होते .....
नाहीका ?

Monday, February 20, 2012

A Touchy Love Story..

A boy Was Tired Of Her Girlfriend's Msgs Which Always Said- I Love U, I Miss U....

One Night he Received A Msg FroM Her But Didn't Read It,Insted he Slept

Next Day he Got A Call FroM His girlfriend's MoM Who Said....

That Her Daughter Had A Car Accident & Died Last Night....

he Then Read The Msg In Which It Was Written, "Dear Please CoMe In Front Of your House, I Met With An Accident & Its My Last Wish To See U Plz..... :'(

Sunday, February 19, 2012

उमललेल्या गुलाबाला मरणाच दुखं नसत

उमललेल्या गुलाबाला मरणाच दुखं नसत,
पण तडकलेल्या हृदयाला, नेहमीच विरहाच दुखं असत...
बदलतात ती फक्त माणसं,
अन बदलते ती व्याख्या नात्यांची...
मग नेहमीच का दोष देतो, आपण आपल्या नशीबाला,
त्यात बेचार्या नशीबाच काय असत?...
त्यात बेचार्या नशीबाच काय असत?...

********************************

Saturday, February 18, 2012

प्रेमाचा Crash course

प्रेमाचा Crash course खरच कुठे असेल का...??
सुरु होण्याआधीच admission housefull नसेल का ...??
शेरोशायरी करून line मारायच्या क्लासेस मध्ये
काही तासात खंर प्रेम शिकता शिकवता येईल का..??

Love गुरु म्हणून दुसऱ्यांचे problem solve करायचे
पण स्वतः वर वेळ आलीच कि दुसऱ्याचा सल्ला घ्यायचे
प्रश्न पत्रिका कितीही कठीण असली तरी ही
सरांनी भोपळ्या ऐवजी पेपरावर बदाम गिरबटायाचे

पत्र लेखनाच्या तासाला रोज एक नवं पत्र मनातलीला लिहायचे
पत्र देण्याची खरी वेळ आलीच कि त त प प करत माघारी फिरायचे
IT च्या क्लास मध्ये senti. quotes चे wallpaper बनवायचे
Facebook च्या profile वर मात्र साधे सरळ असल्याचा आव आणायचे

Crash course ची fees म्हणून बक्कळ पैसा खर्चायचा
आईसाठी एक साडी नाही पण GF ला diamond necklace भेट द्यायचा
या crash course च्या प्रतापावरून Timepass relationship वाढले आहेत
भारत सरकारने म्हणूनच कि काय वाटत FB इतर social site वर censor लावले आहेत

"थोडंस मनातलं" सांगता सांगता crash course चा अवधी संपत आला
Emotional melodrama करणाऱ्या बऱ्याच देवादासांचा प्रत्येक गल्लीत जन्म झाला
crash course चे सभासदत्व आपल्या "थोडंस मनातलं" groupmates साठी नाही आहे
जर use and throw च हवी असतील नाती तर आपल्यासारखा selfish दुसरा कोणी नाही आहे

नात्याचं बाजारीकरण
कालपरत्वे होतंच राहणार
Who knows ... ही post फक्त copy -share करून
बरेच लोक खरा अर्थ विसरून जाणार ...!!!!!

Friday, February 17, 2012

ती दिसली.....

भिजलेल्या डोळ्यातून आज, शब्द मनात उतरले
तिला पाहताच क्षणी, डोळ्यातून अश्रु बरसले.....

तिचीच आस धरून, आयुष्यात मी बिखरलो
नसताना ती जवळ, जगनेही मी विसरलो.....

तिचीच वाट पाहत, पापण्या माझ्या पाणवल्या
सावल्या डोळ्यातून ह्या, आभाळा सारख्या बरसल्या.....

खुप काही म्हणायच होता, शब्द माझे आतुरलेले
मुखातून न उमलता, डोळ्यातून उमललेले.....

म्हंटल ज़रा जवळ जाऊन, तिच्याशी थोड बोलाव
तिच्या आठवणीसंगे जगतो, तिलाही थोड कळाव.....

तिच्या आठवणीची ओंजंळ, तशीच भरून ठेवलेली
एकही क्षण न सांडवता, जिवापाड मी जपलेली.....

कंठ आज दाटून आला, तिला समोर पाहून
बरच काही बोलायच होत, मनात गेले शब्द राहून.....

इतक्यात तिने पाहिले मला, डोळ्यात अश्रु ढाळत
अनेक प्रश्नांची उत्तर मिळाली, मलाही न कळत.....

नव्हती ती आज माझी, झाली दुसर्या कोणाची
रेशम गाठी तुटल्या आमच्या, तरी सदैव राहिली ती या वेड्या मनाची.....

Thursday, February 16, 2012

सावलीचा या गंध वेगळा

सावलीचा या गंध वेगळा, रंग हि तिचा काळा
लापाछापिचा खेळ ती खेळी
माझी माझी म्हणता म्हणता
मलाच पोरकं करून गेली

*****************************

एकदा एका रान डुक्कर त्याचा समुदाय सोबत 'गिनीस बुक ऑफ वर्ल्ड रेकोर्ड' च्या हाफिसात जातात, हे पाहायला कि आज पण तेच जगातील सर्वात "डर्टी एनिमल" आहेत कि नाही????
डूक्कारांचा सरपंच कार्यालयातील अधिकारी ला भेटून बाहेर आल्यावर बाकीच्यांना चिडून ओरडतो "साला हि विद्या बालन कोण आहेरे?? :) :P

whoever hv seen Dirty Picture will sure agreee,, :)

अरे डर्टी पिचर वरून आठवले कालच आपल्या चंदेरी पर्देवरील 'विद्या बालन यांचा वाढदिवस होत, या निमित्त त्यांना विलम्बित हर्दीकाधिक शुभेच्छा..
परत त्यांनी डर्टी लुक दाखवायला नको हीच कामना...

**************************
रंग बदलणारी माणसं पाहून
सरड्यालाही स्वतःची लाज वाटली ,
खोटं ठरवायला त्यांना मग एकदाची
कुंपणापलिकडे धाव घेतली .

Wednesday, February 15, 2012

ONLINE प्रेम करणारा प्रेमी मीच आहे..

ONLINE प्रेम करणारा प्रेमी मीच आहे..

ONLINE प्रेम करणारा प्रेमी मीच आहे...
G - TALK वर माझ्या असा एक ping आला
भटकलेल्या वाटसरूला जसा नवा रस्ता मिळाला...

तास न तास वाट ती ONLINE येण्याची पाहायचो
तिच्याशी गप्पा मारताना वेगळ्याच दुनियेत मी जायचो...

महत्वाची कामे सारी बाजूला सरायची
सखी ONLINE आली कि शब्दांचीही कविता बनायची...

ऑफिसात धाव माझी तिच्याशी CHAT करण्यास असायची
ऑफिसच्या कामांना कसली हो घाई असायची...

दुखाची ओझी सारी कधी न जड वाटायची..
तिच्याशी ONLINE बोलताना हास्याची कळी गाली उमलायची...

तिला SMILEYS पाठवताना हुरहूर मनाला लागायची
वेडे मन माझे तिच्या SMILEY ची आतुरतेने वाट पहायची...

६ चे ठोके पडताच तिच्या OFFLINE जाण्याची भीती असायची...
रात्र तिच्याच विचारात घालवत ती ONLINE येण्याची वाट पहायची...

कधी ही न पाहिलेल्या व्यक्तीवर अशी प्रीत जडावी...
अशी ONLINE सखी अचानक काळजाला भिडावी...

INTERNET या अशी जादूची छडी फिरवली
स्वप्नांच्या दुनियेतील तिच्याशी ONLINE भेट घडवली...

सौंदर्यावर भूळूनी प्रेम करणारे..प्रेमी असे खूप आहे..
पण ONLINE प्रेम करणारा प्रेमी मात्र मीच आहे...प्रेमी मात्र मीच आहे

Tuesday, February 14, 2012

काळ देहासी आला खाऊ - संत नामदेव

काळ देहासी आला खाऊ ।
आम्ही आनंदे नाचू गाऊ ॥१॥

कोणे वेळे काय गाणे ।
हे तो भगवंता मी नेणे ॥२॥

टाळ मृदुंग दक्षिणेकडे ।
माझे गाणे पश्चिमेकडे ॥३॥

नामा म्हणे बा केशवा ।
जन्मोजन्मी द्यावी सेवा ॥४॥
रचना - संत नामदेव
संगीत - श्रीनिवास खळे
स्वर - सुरेश वाडकर

Monday, February 13, 2012

ना उन सपनो को देखो जो टूट जाये,

ना उन सपनो को देखो जो टूट जाये,
ना वो हाथ थामो जो छुट जाये,
मत आने दो किसीको इतना करोब के,
उसके दूर जाने से इंसान खुद से रूठ जाये....

**************************************
"zindagi ke shor
rajneeti ki aapa dhaapi
rishtey naato ki galiyon
aur kya khoya kya paaya ke baazaaron se aage
soch ke raaste par kahi ek aise nukkad aata hain
jaha pahuch kar insaan ekaaki ho jaata hain
tab jaag uthta hain kavi
phir shabdo ke rangon se jeevan ki anokhi tasveer banti hain
kaavitaaye aur geet sapno ki tarah aate hain
aur kagaz par hamesha ke liye apne ghar bana lete hain...

*************************************************************

Sunday, February 12, 2012

येशील ना तेव्हा तुही.......राख माझी वेचण्यासाठी

येशील ना तेव्हा तुही.......राख माझी वेचण्यासाठी

ये......पुन्हा एकदा
माझ्या कवितांना विषय देण्यासाठी
ये......पुन्हा एकदा
माझ्या जगण्याला आशय देण्यासाठी

मिलनाची स्वप्नं बघतो मी
तुजविन तुकड्यांत जगतो मी
ये...मला एकसंध करण्यासाठी
प्रेमात पुन्हा बेधुंद करण्यासाठी

उत्तरे न ज्यांची मजकडे
मन प्रश्न असे विचारू लागले
भावना घुसमटून गेल्या
शब्द आत गुदमरू लागले
ये...मला आझाद करण्यासाठी
प्रेमात पुन्हा बरबाद करण्यासाठी

कविता माझ्या रडू लागल्या
भावनांना मरण आलं
आगीत तुझ्या विरहाच्या
सारं काही जळून खाक झालं

जमतील सारे जेव्हा
चिता माझी रचण्यासाठी
येशील ना तेव्हा तुही
राख माझी वेचण्यासाठी

राख माझी वेचताना
जर तुला का रडू आलं
तर दोन थेंब तुझ्या अश्रूंचे
माझ्या राखेवरती गळू देत
मरण माझं वाया गेलं नाही
हे मलासुद्धा कळू देत ,

Saturday, February 11, 2012

शब्द.....

बोलताना जरा सांभाळून, शब्दाला तलवारी पेक्षा धार असते..
फरक फक्त एवढाच कि,
तलवारीने मान तर शब्दाने मन कापले जाते..
जरी तलवारीच्या जखमेतून रक्त आणि शब्दाच्या जखमेतून अश्रू येत असतील तरी...
दोघांपासून होणारी वेदना मात्र सारखीच असते...
शब्दच माणसाला जोडतात, आणि शब्दच माणसाला तोडतात..
हे शब्दच आहेत, ते कधी रामायण तर कधी महाभारत रचतात,
तुझ्या एका शब्दावर माझे हसणे, तर तुझ्या एका शब्दावर माझे रडणे अवलंबून आहे...
म्हणून म्हणतो शब्द जरा सांभाळून, शब्दाला तलवारी पेक्षा धार असते..

Spoken words will never come back,, So think twice before u take major decisions in life, specially in love BCoz "तुझ्या एका शब्दावर माझे हसणे, तर तुझ्या एका शब्दावर माझे रडणे अवलंबून आहे...

Friday, February 10, 2012

इतकं सुंदर असूच नये एखाद्यानं

इतकं सुंदर असूच नये एखाद्यानं,
नजर लागायची भीती असते...
पाहुनी आज कळले मला
परमेश्वराची कलाकृती किती असते....

... सौंदर्याने तुझ्या.....आज तू....
शब्दांना हि निशब्द केलंस,
त्याच सौंदर्याला... आज तू....
सौंदर्याचं उदाहरण दिलंस.

तुझ्या डोळ्यात रात्रीची निरागस शांतता आहे,
तुझ्या हसण्यात एक"विलक्षण"शक्ती आहे,
उगाच नाही मिळत हे असं...त्यातही देवाची भक्ती आहे...
क्षितिजा पलीकडेही बरेचसे क्षितीज
अजूनही पाहणे माझे बाकी आहे..

Thursday, February 9, 2012

उन्हाच्या महाली आज आठवांनी दरवळणारे जुने ते दिवस

उन्हाच्या महाली आज आठवांनी दरवळणारे जुने ते दिवस
अजुनी कधीही तिची याद येता तळमळणारे जुने ते दिवस

कधी सांजवेळी गुढ मौनात माझ्या साकळणारे जुने ते दिवस
अन् कधी दुर्बोध शब्दात माझ्या आभाळणारे जुने ते दिवस

जरा सारख्या त्या क्षणांच्या झुल्यावर हिंदोळणारे जुने ते दिवस
मला शोधताना गर्दीत माझ्या ..... झाकोळणारे जुने ते दिवस

जुन्या वहीची जुनी पाने चाळताना गंधाळणारे जुने ते दिवस
कुठे मनातील दिसताच ओळी रेंगाळणारे ....जुने ते दिवस

डोळ्यांची डोळ्यांना कळावीच भाषा तसे कळणारे जुने ते दिवस
डोळ्यांतून गळावित जशी सुख दुःखे तसे गळणारे जुने ते दिवस

Wednesday, February 8, 2012

खरच आयुष्य खुप सुंदर आहे

खरच आयुष्य खुप सुंदर आहे

सुर्य जेव्हा आकाशात
तळपत असतो रागाने
इवलस फुल सांगत त्याला
पहा पण जरा प्रेमाने

ढग जेव्हा दु:खी होतात
आणि बरसु लागतात धारा
ढगांच्या दु:खावर तेव्हा
फुंकर घालतो वारा

चंद्र एकटाच पडतो आकाशात
दर्दभरी गात गाणी
चांदण्या चमकत सोबत करतात
उत्सहाची भरुन वाणी

तान फुल, झाडं सारी
तुझ्याचसाठी गात आहेत
ओढे, नद्या, नाले, सागर
तुझ्याचसाठी वाहत आहेत

म्हणुनच तर सांगतोय ना ?

खरच pha dole ughdun
आयुष्य खुप सुंदर आहे

वृध्दाश्रमी

वृध्दाश्रमी

आनंदाचा भ्रम । नांदतो कायम ॥
निर्माल्याचे ग्राम । वृद्धाश्रमी ॥

कुटुंबी मावेना । सोडूनी जावेना ॥
देवही पावेना । वृद्धाश्रमी ॥

बाळही येईना । काळही नेईना ॥
वेळही जाईना । वृद्धाश्रमी ॥

बाळाची ही कृती । की म्हणू विकृती? ।
लाजली संस्कृती । वृद्धाश्रमी ॥

न घेता आवळा । दिला मी कोहळा ।
अश्रूंचा सोहळा । वृद्धाश्रमी ॥

जगण्या कारण । जात नाही प्राण ।
हवे ईच्छा मरण । वृद्धाश्रमी ॥

आपल्यांचा वास । नाही आसपास ।
गुदमरे श्वास I वृद्धाश्रमी II

अनोळखी आले । होऊन आपले I ।
होती डोळे ओले ॥ वृद्धाश्रमी II

वृद्धाश्रमी जाता । वृद्धांना बोलता ॥
जन्मली कविता । वृद्धाश्रमी ॥

Tuesday, February 7, 2012

आठवणींच्या या गारव्यात

आठवणींच्या या गारव्यात
मन अगदी बहरून जाते
गलान वरच्या हास्य खळीत
मग नयनांतील पाणी मिसळते


***************************
Najuk ahet bhavna khup
premal nzrene vachat ja !

tumcha prtikriya amuly ahet
tya krupya amhala kalvt ja !!

****************************
खूप काही लिहायचे आहे
पण वेळ पुरत नाही...
जेव्हा काही सुचायला लागते
तेव्हा दिवस राहत नाही...

डोळ्यावर जोप असते...
मन मात्र जागेच राहते,
लिहायचे एक असते त्यावेळी...
शब्दच साले चुकवत राहते

******************************
शब्दात गुंतवणारी तीच होती,
साधा सरळ मी ...
मला कवी बनवणारीपण तीच होती,

तक्रार मी कुणाची करू...
सवय तिची सुटली,
पण तिच्यामधली ती
आता फक्त कवितेतली ती उरली होती

********************************
आज पुन्हा त्या
वळणावर जायचे आहे,
कुणी वाट पाहत असेल
त्याच्या चेहेऱ्यावर
हास्य खुलवायचे आहे

Monday, February 6, 2012

बोल बाबा बोल

बोल बाबा बोल,
काहीतरी बोल,
माझ्यासाठी तरी,
आज ओठ तुझे खोल ,

बोलून बोलून थकले रे ,
आता माझे तोंड,
का रे अचानक आज
मांडले तू बंड,

लावू नको माझा,
उगा जीव टांगणीला,
क्षमा कर न रे राजा,
तुझ्या या राणीला,

कळत कस नाही तुला,
खोट खोट रुसणं,
बर का हे अस ,
वेळोवेळी हिरमुसणं,

छळू नको माझ्या राजा,
पकडले मी कान,
माफ केल म्हणून नुसती,
हलव तरी मान.

आता मात्र हद्द झाली,
हास पाहू आधी,
निघून जाईन नाहीतर मी,
बोलणार नाही कधी,

आता कशी स्वारी ,
छान वळणावर आली,
उशिरा का होईना,
पण दया तुला आली,

तुझ्याशिवाय दुसर कोणी,
आहे का रे मला,
चुकले तरी तूच आता
सांभाळून घे मला,

उशीर झाला निघते आता,
कशी थांबू या अवेळी,
रागवू नकोस पुन्हा ,
उद्या भेटू या सकाळी...........

Sunday, February 5, 2012

खेळ-मी खेळ मांडियला होता

मी खेळ मांडियला होता
परि मिळाले भिडू उफराटे
ते खेळ खेळण्या आधी
मला मागतात बक्षिसांचे वाटे

तरीही मी खेळतच राहिलो
करीतच आपल्या वाट्याची पदरमोड
परंतू आता त्यांना हो
खेळांचे नियमच वाटतात ढोंग

मुळी विश्वासच नाही त्यांचा खेळावरी
सारेच ठग अन पेंढारी
किती बदलावी मैदाने, किती बदलावे भिडू
साली सारी जातच चोर, तर आणावे कुठून खेळाडू थोर

मग मी संतापतो, मनात ही हिंसा दाटे
शब्दाच्या एकल दुधारिने... कापीत जातो अनेक शेते
मग टाहो टाहो होतो, मज मारेकरी म्हणती
मज फाशी देण्यावर, मात्र त्यांची एक सहमती

मला आता उगीच वाटते.... मी डाव रडीचा केला
वांझाटाच्या वस्तीमध्ये, .....स्टाल खेळणीचा लाविला

Saturday, February 4, 2012

घेऊन तिरडी खांद्यावरी मी चालीत आहे

घेऊन तिरडी खांद्यावरी मी चालीत आहे
माझीच चीता माझ्या कराने जाळीत आहे

आता पुन्हा का सोडावयाची कोडी वृथा ती
सारा तुझा डाव तू मांडलेला खेळीत आहे

दुनियाच झाली पुरती भिकारी वेड्या कली रे
संपृक्तता ती माझ्या सुखाची झोळीत आहे

खोटे उसासे खोटेच अश्रु अन् सांत्वने ती
लाथा किती ही मारा तुम्ही हो झेलीत आहे

वेड्या सख्या रे आलास तू ना थोडा उशीरा
दे आसवे ती नयनातली मी माळीत आहे

Friday, February 3, 2012

सांग ना कोठे हरवलीस तू??

सांग ना कोठे हरवलीस तू??

अल्लड हसणारी तू
सोज्वळ दिसणारी तू
गोड वाणीची , प्रेमाची परिभाषा तू
... सांग ना कोठे हरवलीस तू??

चालता चालता मधेच थाबक्णारी तू
दूर असलो तरी भासात अग्णारी तू
नेहमी हवा हवासा वाटणारा त्रास देणारी तू
सांग ना कोठे हरवलीस तू??

दुखातही हसणारी तू,
हसता हसता हि रडणारी तू
सर्वांना सोबत घेऊन आयुष जगणारी तू
सांग ना कोठे हरवलीस तू??

गाणारी तू, लाजणारी तू
मोर्डन जमान्यातही संस्कार जपणारी तू
जीवापाड प्रेम करणारी तू
माझ अस्तित्व हि घेणारी तू
सांग ना कोठे हरवलीस तू??
सांग ना कोठे हरवलीस तू??

Thursday, February 2, 2012

इवल्याशा चिमुकल्या डोळ्यांनी

इवल्याशा चिमुकल्या डोळ्यांनी
छोटेसे जग पाहीले
जन्माला आल्या-आल्या प्रथम
माऊलीस माझ्या पाहीले

तीचेच बोट धरून मी
माझे पहिले पाऊल टाकले
तीच्याच शिकवनीतून मी पहिले
"आई" शब्द उच्चारले

मातृत्वाच्या संस्कारांचा
स्वाद किती गोड होता
आईच्या त्या हाकेमद्ये
आडला माझा श्वास होता

आज जेव्हा ठेच लागते
तेव्हा तूझीच आठवन येते
डोळ्यातले ते आश्रु पूसायला
पदर घेवून पूढे येते

तू नसताना काय सांगु
कुठे तूझी कमी भासते
जशी पावला पावलावरती
तूझीच आठवन मनी आसते

जेवताना आजूनही आठवतो
तू भरवलेला प्रत्येक घास
कसं सांगु आई भासतो
आजही तो भोकाडीचा भास

तूझ्याच डोळ्यांमद्ये मी
माझे सारे जग पाहीले
जन्माला आल्या-आल्या प्रथम
माऊलीस माझ्या पाहीले

GRILS MUST READ THIS AND SHARE FOR Girl ...

-From the day one..
she becomes apple of her father’s eyes…
Her silent tears do wonders..
and Dad agrees to do on what he said a big 'No' earlier..! :)

-She can walk in style all day long without looking tired...:D

-She burns her hand....while learning cooking for you..but never complains...:(

-She can cry all night, but the next morning when her eyes are red..
its just because mascara hit her eyes.. =)

-She Likes to be called "Angel" or "Princess" or "Baby"…

-She will drop a lot of hints to tell you that she Loves you
But she won’t come say it directly..

-When a guy says something really sentimental,
She will remember it forever.. :)

-When a girl cooks for you.. You know..?
You mean a lot to her..

-She feels Honored.. when You ask her Advice.. =)

-She feels Shy.. when you look at her Silently.. =)

-She feels Protective when she is dependent on you..

-she is expected to seal her Words …
to crush her emotions… to stop her tears..
and to have a big smile on her face.. no matter she is crying hard inside.. =(


-She is one.. who is treated as a Princess in her Parent's House,
when she gets Married.. She leaves every thing behind..
her Parents, their Love.. her Room..
she adopts your family Values.. even your family name..
She calls your mother "Mum"... and your father "Dad" :)

love her..... because so many love her but she chooses to love you.....

Do you have someone so special in your lives too..?

Wednesday, February 1, 2012

उन्हें गर शगल है…

उन्हें गर शगल है, रूठते जाने का
हमें भी जुनूं है, बार-बार मनाने का

इश्क़ की हाट में सम नहीं होते दोनों पलड़े
यही है जिंदगी , यही दस्तूर जमाने का

हम भी हर हाल में खरे साबित होंगे
जब भी करेंगे वो इरादा हमें आजमाने का

गुज़ार देंगे उम्र अब पहलू-ए-यार में
बस इंतज़ार है, उनके लौट आने का

जब रिश्तों पे छाने लगे धुंध-ए-उदासी
वक्त होता है चिराग़-ए-उम्मीद जलाने का

ये जो सिलसिला है, चलता है उम्र भर
कभी ख़ुद को, कभी उनको खोने-पाने का