Thursday, February 9, 2012

उन्हाच्या महाली आज आठवांनी दरवळणारे जुने ते दिवस

उन्हाच्या महाली आज आठवांनी दरवळणारे जुने ते दिवस
अजुनी कधीही तिची याद येता तळमळणारे जुने ते दिवस

कधी सांजवेळी गुढ मौनात माझ्या साकळणारे जुने ते दिवस
अन् कधी दुर्बोध शब्दात माझ्या आभाळणारे जुने ते दिवस

जरा सारख्या त्या क्षणांच्या झुल्यावर हिंदोळणारे जुने ते दिवस
मला शोधताना गर्दीत माझ्या ..... झाकोळणारे जुने ते दिवस

जुन्या वहीची जुनी पाने चाळताना गंधाळणारे जुने ते दिवस
कुठे मनातील दिसताच ओळी रेंगाळणारे ....जुने ते दिवस

डोळ्यांची डोळ्यांना कळावीच भाषा तसे कळणारे जुने ते दिवस
डोळ्यांतून गळावित जशी सुख दुःखे तसे गळणारे जुने ते दिवस

No comments: