Friday, February 24, 2012

kadhi kadhi tujhi aathvan lapun thevlelya patra madhun yete

kadhi kadhi tujhi aathvan
lapvun thevlelya patra madhun yete
kadhi junya photo madhun tu hastes
Kadhi eka aavadtya kavite madhe
tujhe sangeet mala aiku yete
tar kadhi manachya eka koprya madhe
tu yeun ubhi rahtes
gulabachya ‘kadhi-na-sampnarya’sugandha madhe
mi tula mehsoos karto
kadhi majhya dairy chya pana madhe tu distes
pavasachya dhranmadhe tula
kadhi kadhi mi pahto
tar kadhi phulanchya rangan madhe
tuza rang mala disto
kadhi premachya don shabd tujhe
mala nishabd kartat
tar kadhi tya bandanachya kshanan madhe
tu mazya javal yetes
nehamich hrudaya madhe rahtes tu ,
othanvarchya hasya madhe miltes tu ,
tar kadhi dolyat alelya ashrun madhe
tujhi chaavi aste....

No comments: