Thursday, February 23, 2012

प्रेमात खरेच जादू असते

‎~ ♥ ~
"प्रियकर :- प्रेमात खरेच जादू असते, बघायचे
का ?
प्रेयसी :- हो आवडेल ..... :-)
तिथे अकरा गुलाबांची फुले असतातत्यांकडे बोट
... करून प्रियकर म्हणतो :- हि गुलाबांची फुले
किती आहेत मोज बघू ?
प्रेयसी :- अकरा आहेत !!
प्रियकर :- चूक !! नीट मोज परत !!
प्रेयसी :- मोजली ....अकराच आहेत!!
प्रियकर :- समोरच्या आरशात बघून मोज
तुला अकरा नाही बारा फुले दिसतील :-) !!" ♥

No comments: