Tuesday, February 28, 2012

तिची ती आठवनच पूरी आहे, आयुष्य जगण्यासाठी

तिची ती आठवनच पूरी आहे, आयुष्य जगण्यासाठी..
ती सोबत नसतानाही रात्र गुजारन्या साठी..
तिच्या जाण्याने तिच्यावरील प्रेम काही कमी झाले नाही,
तिच्या सोबतचे क्षण मी विसरलो नाही..
आज ही तीच आसतित्व आहे माझ्या जीवनात..
आज ही ती आहे माझ्या मनात....

***************************************

आँखे तो प्यार मे दिल की जुबान होती है,
सच्ची चाहत तो सदा बेजुबान होती है.
प्यार मे दर्द भी मिले तो क्या घबराना,
सुना है दर्द से चाहत और भी जवान होती है.............

No comments: