Wednesday, November 30, 2011

Leave Applications

Leave Applications

"since i have to go to my village to sell my land with my wife, please sanction me one week leave"


"as I an marrying my daughter pls grant a week's leave"

"As my mother in law has expired and i am only one responsible for it please grant me 10 days leave"

"I am suffering from fever, please declare one day holiday"

"As I am studying in this school, I am suffering from headache, I request you to leave me today"

"My wife is suffering from sickness and as I an her only husband at home I may be granted leave"

"As my headache is paining please grant me leave for the day"

"as I want to shave my son's head, please leave me for two days"

आठवणींचे आता,

आठवणींचे आता,
फोटो frame झाले...

माझ्या आणि तिझ्या,
फोटोंचे हि same झाले...

आठवणीं होत्या,
त्या सुरेल दिवसांच्या,
जेव्हा आम्ही एका- मेकनवर,
होते जीवपार प्रेम केले...

पण,
आता त्या frame मध्ये,
न राहिलो तो मी हसरा,
न राहिली ती लाजरी,
गेली ती मला सोडून...

मग,
आता उरली,
ती फक्त frame...
आणि
contents सारे change झाले...
contents सारे change झाले...

मन माझे तुझ्याकडे आहे

मन माझे तुझ्याकडे आहे, कधी अंतर्मनात झाकून बघ.
मन गुंतवण्यात वेगळीच मजा आहे,
तुझेही माझ्यात गुंतवून बघ.
प्रेमाच्या गोड गोष्टी करताना हळूच मिठीत मला घेऊन बघ.
कल्पनेतली ती उबदार झुळूक
प्रत्यक्षातही कधी अनुभवून बघ.
क्षण काही जगलोत सोबत आठवणीत त्या माझ्या रमून बघ.
अथांग सागर तुझ्यावरच्या प्रेमाचा,
मनात माझ्या बुडून बघ.
स्वप्न तुझेच फक्त डोळ्यात माझ्या तू ते माझ्या डोळ्यांनीच बघ.
बघता बघता तुला स्वतःला
हळूच माझेही स्वप्न पाहून बघ.
जिवापाड प्रेम लावीन तु थोडे तरी लावून बघ,
मी तर वेडा झालोच आहे तुही प्रेमात माझ्या वेडी होऊन बघ.
जशी तू सामावली आहेस माझ्यात तसचं तुझ्यातही मला सामावून बघ
जरी तू वेगळी अन् मी वेगला
एकरूपता तरी जाणवेल बघ.
नाही करणार एवढे प्रेम दुसरे कोणी हवी तर परिक्षा घेऊन बघ
फक्त परिक्षेचा निकाल पहायला जगी
तुझ्या मला असू दे बस्स...!!!!!!!

Tuesday, November 29, 2011

मुस्कुराते पलको पे

मुस्कुराते पलको पे,
सनम चले आते हैं,
आप क्या जानो,
कहाँ से हमारे गम आते हैं,
आज ...भी उस मोड़ पर खड़े हैं,
जहाँ किसी ने कहा था,
कि ठहरो हम अभी आते हैं...


‎'प्रेमात सर्वकाही माफ असतं' समोरच्याच्या हास्यात खळखळुन हसता आलं
पाहीजे, समोरच्यावर तितक्याच हक्कानं
रुसता आलं पाहीजे, दोन घटका गप्पा मारत
बसता आलं पाहीजे, समोरच्याच्या डोळयातील
पाणी अलगत पुसता आलं पाहीजे, मान अन अपमान
प्रेमात काहीच नसतं, आपलं हृदय फक्त समोरच्याच्या हृदयात बसवता आलं
पाहीजे....कारण, 'प्रेमात सर्वकाही माफ असतं' ...!


देख नही सकता उसकी आवाज में खुश हु....
जिसको पा नही सकता उसकी याद में खुश हु....
बिता हुवा कल जा चुका हे,उसकी मिठी यादे हे,उन्मे हि खुश हु....
आनेवाले पाल का पता नही,सपनो में हि खुश हु....
हसते हसते ये पल बित जायेंगे,आज में हि खुश हु....
जिंदगी हे छोटी हर पल में खुश हु....

Monday, November 28, 2011

आज मी तिला, माझ्या facebook account मधून unfriend केले...

आज मी तिला,
माझ्या facebook account मधून unfriend केले...

आठवणींना तिझ्या,
मनी कुठे तरी save केले...

रडू लागले जेव्हा,
कधी हे मन माझे...
त्या आठवणीन वर double click करून,
मी फक्त त्यांना play केले ...

अन,
रडून झाल्यावर,
शांत पणे मी डोळे मिटले...

पुडे काय करेन,
ते मला माहित नाही...

पण,
आजवर तर मी हेच केले....
आजवर तर मी हेच केले....

ह्रषिकेश व्हटकर...

break up नंतर,
मी घेतलेला सगळ्या चुकीचा निर्णय हा होता....

Sunday, November 27, 2011

share, enjoy, spend n give time to ur friends

One osssumest line written on outside of Heart Surgery Hall...

अगर खोला होता दिल अपने यारो के साथ...
तो आज खोलना न पड़ता औज़ारो के साथ...

share, enjoy, spend n give time to ur friends....
there is a only place wer can we feel Chilax !!!

जेव्हा काही चुकत असेल.....तेव्हा माझी आठवण कर......

जेव्हा काही चुकत असेल.....तेव्हा माझी आठवण कर......
तुला आठवेल बरोबर असलेल....
जेव्हा कधी संकटात असेल.........तेव्हा माझी आठवण कर........
तुझ्या मनात असेल तुला सावरायला.....
जेव्हा तुझ्या डोळ्यात अश्रू असेल.....तेव्हा माझी आठवण कर........
मी येईल वार्याची झुळूक बनून तुझे अश्रू पुसायला..........
जेव्हा तू झोपला असेल.........तेव्हा माझी आठवण कर........
मी येईल जवळ तुझ्या तुला निजवायला.........
जेव्हा तू एकटा असशील तेव्हा माझी आठवण कर........
मी येईल तुझ्या एकांतात तुझ्याशी गप्पा मारायला.........
जेव्हा तू मला आठवशील तेव्हा माझी आठवण कर.......
मी येईल एक आठवण बनून तुझ्या आठवणीत रमायला......
कारण प्रत्यक्षात तर मी येऊ शकत नाही.....
माझ तस अस्तिव हि नाही......
पण जेव्हाही तुला माझी गरज लागेल....
तेव्हा माझी आठवण कर........मी येईल....नक्की येईल....
तुझे अश्रू बनून......
तुझ्या वेदना घालवायला.......♥♥♥

Saturday, November 26, 2011

एवढे एक करशील ना

एवढे एक करशील ना ? शब्दांत नाही सांगता येणार डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ? अस्वस्थ होइन मी जेव्हा धीर मला देशील ना ? माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर माफ़ मला करशील ना ? ओघळले अश्रु माझे तर अलगद टिपून घेशील ना ? आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर हात माझा धरशील ना ? सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना ? चुकतोय मी असे वाटले कधी तर हक्काने मला सांगशील ना ? हरवलो मी कुठे कधी जर सावरून मला घेशील ना ? कितीही भांडलो आपण तरीही समोर आल्यावर सारे विसरून जाशील ना ? मी आता विसरणे शक्य नाही तुला तू मला लक्षात ठेवशील ना ? जीव तयार आहे तुझ्यासाठी गरज पडेल तेव्हा मागुन घेशील ना ? मला तुझी गरज आहे, हे न सांगता ओळखशील ना ? आजवर तुझ्यासाठी काही नाही करू शकलो, पण माझ्यासाठी एवढे एक करशील ना ? तुझ्यासाठी मी कित्येकांपैकी एक असलो तरी माझ्यासाठी.......... तूच एक असशील ना ?

Friday, November 25, 2011

Mulichi diary.....

Mulichi diary.....

How to Kill a Lion


Infosys Method:

1. Hire a lion
2. Send him for training in Mysore and make him feel like the KING OF THE JUNGLE.
3. Make him take a ‘Generic Compree Exam’…………LION TURNS INTO CAT
4. Make him take a ‘Stream Compree Exam’………….CAT TURNS INTO A MOUSE
5. Send him into production which has nothing to do with what he was trained for.
6. MOUSE RUNS HERE AND THERE FOR HELP!!!
7. Send him mails telling about mandatory certifications.
8. MOUSE COMMITS SUICIDE.

TCS method:

1. Hire a lion
2. Give him hell a lot of work and pay him government salary
3. Lion dies of hunger and frustration

Wipro method:

1. Hire a lion, give him a pink slip in an hour …
2. He dies of unemployment…

Cognizant Method:

1. Hire a Lion
2. Give him a mail Id.
3. He will die receiving stupid mails all day……..!!!!

IBM Method:

1. Hire a lion… ask him to stay for late nights but give him no work to do.
2. Give him Gobi 65 to eat again and again.
3. Hire 100 more lions but do not increase the space to sit
4. Give them same Gobi 65 to eat
5. Hire 200 more……. and more …….

HCL Method:

1. Hire a lion….
2. Send him to Chennai, India
3. Ask him to stay on bench for a long time
4. Ask him to eat idli, Dosa and Vada
5. No Hindi, kannada or no other languages speaking people other than TAMIL…
6. No good food, No water..
7. And say him “Go Ahead be a Tiger”.
8. Lion dies in confusion... he is Tiger or lion……

Isoft Method

1. Hire huge lions ….
2. Put them in the useless product.
3. Don’t allow them to work on latest technologies (.Net 3.5, WCF, WPF)
4. Ask the lions to develop the screens which already developed
5. Give the appraisal as 1.5%
6. Line will get irritated and die

L&T Method:

1. Hire few lions….
2. Send lions from NCR to Chennai and lions from Chennai to NCR.
3. Train the lions on Java/Dot net and ask them to join testing team.
4. Give lectures on “Lions First” and ask them buy books on “Lions First”.
5. Relocate the lions from one Zoo to another Zoo and tell them you are to going a better Jungle.
6. Send old lions to African Jungles (read – onsite) and never rotate them to Indian Zoo.
7. Old lions at Africa becomes king of the jungle.
8. Indian zoo lions becomes frustrated waiting for African Jungles and eventually joins any of the above jungles (TCS, IBM, Accenture etc)
9. Lion dies according to reasons appropriate for above mentioned jungles (TCS, IBM, Accenture etc)

राख होऊनी या देहाची

राख होऊनी या देहाची
ती हे सांगून गेली
उरले हे मन जिचे
तिला मुक्तता काय कामाची?

पिंज्र्यातली मैना
पिंजऱ्यात राहिली
वाट दाखवून स्वातंत्र्याची
बंधनात पुन्हा अडकून राहिली

आकार या कुंभाला तू दिलास
मडके गेले हे कुणाघरी
वापर त्याचा झाला
नि फेकून दिले दूर कुठेतरी

झिजून आई-बाप या मुलीसाठी
काय जन्म तिचा, अन कशासाठी
गमावून आई-बाप जी
जगत राहिली फक्त इतरांसाठी

रंग-रूप ओळखून जिचा
अपमान होत राही
आज रस्त्यावरून जाताना
हक मारी एक टपोरी

हाल आज तिची कशी
चेष्टा सगळीकडे होत राही
निजलेले हे जग असेल
तर जाग कुणाला येईअर्थ :
एक स्त्री जी मरूनही गेली तरी या समाजाचे रिती-रिवाज मरत नाहीत. हो, तिला स्वातंत्र्य तर आहे सर्वकाही करण्याचे तरीही आजही तिला हाच विचात करावा लागतो कि हा समाज काय बोलेल. मग तिला स्वातंत्र्य कसले मिळाले आहे? ज्या आई-वडिलांनी मोठी केली, तिला संस्कार दिले, ती हे घर सोडून गेली नांदण्यासाठी. पण सासरीही तिचा छळ झाला. दोष तिलाच लागला आणि घराबाहेर काढण्याची वेळ येऊन ठेपली. ज्या आई-वडिलांनी कष्ट करून तिला वाढविली तरी कशासाठी जिला फक्त एकाच गोष्ट शिकविली, इतरांसाठी जगण्याची. तरीही आज रंग-रूपावरून तिची अवहेलना करतात. मग ती गोरी कि काळी, "आई मला गोरीच बायको पाहिजे" फक्त हेच म्हणत राहतात मग तो मुलगा कितीही काळा असो. तिच्या मनाचा विचार कुणीही करत नाही. ती फक्त समजूनच घेत राहते. रस्त्यावरचे टपोरी मुले देखील तिची छेड काढतात, जर हे संपूर्ण जगच झोपलेले असेल तर जाग कुणाला येणार आहे.....

तो बाप असतो

तो बाप असतो
चांगल्या शाळेमध्ये
पोरांना टाकायची धडपड करतो
donation साठी उधार आणतो,
वेळ पडली तर हातापाया पडतो
.................................तो बाप असतो
कॉलेज मध्ये सोबत जातो,होस्टेल शोधतो
स्वतः फाट्क बनियन घालून
तुम्हाला jeans ची pant घेऊन देतो
....................................तो बाप असतो
स्वतः टपरा mobile वापरून,तुम
्हाला stylish mobile घेऊन देतो
तुमच्या prepaid चे पैसे स्वतःच भरतो
तुमचा आवाज ऐकण्यासाठी तरसतो
....................................तो बाप असतो
lovemarriage करायला कोणी निघाल
तर खूप चिडतो
"सगळ नीट पाहिलं का?" म्हणून खूप
ओरडतो
"बाबा तुम्हाला काही समजत का? "अस
ऐकल्यावर खूप रडतो
................तो बाप असतो
जाताना पोरगी सासरी,धायमोकळून
रडतो
माझ्या चिऊला नीट ठेवा
असे हात जोडून सांगतो
..............तो बाप असतो.
वडिलावर खूप कमी कविता असतात म्हणून
कविता लाईक करून शेयर पण
करा.............आणि वडिलांचे प्रेम जगाला कळू
द्या.

माझे खरे प्रेम तिला कधी कळलेच नाही

‎""माझे खरे प्रेम तिला कधी कळलेच नाही"" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"रोज सकाळी अंघोळ केल्यावर पूजा करतो,
न चुकता तुझ्यासाठी काहीतरी मागत असतो,
एकदा देव म्हणाला कधी तरी चुकून स्वतः साठीपण मागत जा,
त्याला म्हटले तीच्याशिवाय माझे आयुष्य तरी आहे का रे?
मला झोपायला जमीन दिलीस तरी चालेल .... पण तीला तू मखमली पलंग दे,
मला दिवसभराची भूक दिलीस तरी चालेल ... पण तीला तू दरवेळी १२ पक्वान्न दे,
मला तू भले अंधारात ठेव पण तीच्यासाठी ... न विझणारी तू प्रकाशाची ज्योत दे ,
माझ्या वाटेला दुखाश्रू आले तरी चालेल ... पण तीला नेहमी आनंदात ठेव,
माझ्यातला जीव घेतलास तरी चालेल ... पण तीच्या हृदयात माझे स्थान असच ठेव,
माझे मागणे ऐकून देवपण थक्क झाला,
कधी न रडणाऱ्या देवाचा डोळा पण तेव्हा पाणावला,
का करतोस इतके प्रेम तीच्यावर जीने प्रेम तुझे स्वीकारले नाही,
का मरतोस तीच्यासाठी जीने जगणे तुझे मान्य केले नाही.
मी म्हटलो सगळ्या प्रश्नाची उत्तरे तुला भेटतील ,
जेव्हा तू पण कुणाच्या खऱ्या प्रेमात पडशील... "

तुझा आणि फक्त तुझाच

Thursday, November 24, 2011

Joke of the day

A wife was making a breakfast offried eggs for her
husband.
Suddenly, her husband came into the kitchen. "Careful," he said,"CAREFUL! Put in some more
butter! Oh my GOD!
You're cooking too many at once.
TOO MANY! Turn them! TURN THEM
NOW! We need more butter. Oh my GOD!
WHERE are we going to get MORE BUTTER?
They're going 2 STICK! Careful.. CAREFUL! I said be
CAREFUL! You NEVER listen to me when you're cooking!
Never!
Turn them! Hurry up! Are you CRAZY? Have you LOST
your mind? Don't forget to salt them.
You know you always
forget that. Use the salt. USE THESALT! THE SALT!"
The wife stared at him. "What is wrong with you? You
think I don't know how to fry a couple of eggs?"
The husband calmly replied, "I just wanted to show
you what it feels like when I'm driving." xD :P

Joke of the day..:)

3 women love a same guy. Bt the guy has to choose only one So he decided to test themby giving $5000 to each one of them to spend 1st lady bought costly cosmetics for herself.she wanted 2 luk gud for him. 2nd lady bought the branded shirts for the guy.she wanted to make him look dashing. 3rd lady didn't spend any money and deposited it to the bank to get interest.she wanted to save the money for their future. At last. The man married the lady who was. . . . . Prettiest MORAL : men will be men

फक्त माझ्या आईसाठी...

फक्त माझ्या आईसाठी...
ही कविता फक्त माझ्या आईसाठी
अग कस सहन केल असशील
मल नऊ महिने घेउन जगण??
तुला रात्रभर जराही झोपू न देता
तुझ्या मांडीवर माझ ते रडण??

आई, आज मला तुझी खूप् आठवण येतेय
कारण आज मी सपशेल हारलोय
म्हणून परत तुझ्या त्या लढवय्या जीवनाची
स्वत:ला आठवण करुन देतोय
माझ्याकडे जे काही आहे ते फक्त
आणि फक्त तुझच आहे...
आत्मा आणि ईश्वर यांचा मेळ म्हणजे आई
हे म्हणतात ते खरच आहे....

मला अजूनही आठवतय
तू मला वीरांची गाथा सांगायचीस
आता वाटतय खरोखर
तोच तू वीर असायचीस

आई तू माझी आजिबात काळजी करु नकोस
आज पडलोय, उद्या उठीन
तूझ्या गोष्टीतल्या त्या वीरासारखा
आणि तू शिकवल्यासारखा फक्त लढीन

तू म्हणायचीस आयुष्यात आधी लढायच
असत आणि मग जिंकायच असत
तू घडविलेला , तुझा हा वीर
तुझी ही शिकवण वाया जाऊ देणार नाही....

Wednesday, November 23, 2011

तुझी साथ हवी होती मला आयुष्यात

तुझी साथ हवी होती मला आयुष्यात
खूप स्वप्न पहिली त्यासाठी
पण डोळे उघडले आणि स्वप्ने तुटली
नेहमी असेच का होते
स्वप्न हे स्वप्नच बनून का राहते

स्वप्नांना सत्याची जोड का नसते
जे काही असते ते सगळे खोटे असते
कारण स्वप्न हे स्वप्न असते
त्यात काही सत्य नसते

प्रेम माझे खरे होते तुझ्यावर
पण नाही सांगू शकली कधी तुला
कारण तेव्हा मी स्वप्नांच्या दुनियेत
तुझ्याबरोबर रमत होती

आज त्या गोष्टीला खूप उशीर झाला आहे
हातातून सगळ्या गोष्टी निसटून गेल्या आहेत
तरीही मी अजून स्वप्नांच्याच दुनियेत आहे
कारण जे सुख सत्यात नाही
ते स्वप्नात आहे..........!!.

Tuesday, November 22, 2011

।। फुकले रणशिँग शिवबाने ।।

।। फुकले रणशिँग शिवबाने ।।
।। सह्याद्रीत दुमदुमले
नगारे ।।
।। बारा मावल होते
पाठीशी ।।
।। जिजाईचा आशिर्वाद
त्याला ।।
।। स्वराज्याचे स्वप्न शहाजीचे ।।
।।शिवबाच्या रुपाने अवतरले ।।
।। गनीमी काव्याच्या
जोरावरती ।।
।। तोरण्यास सर त्याने
केले ।।
।।।।। जय शिवराय ।।।।।

Monday, November 21, 2011

बंध आहेत हे प्रेमाचे

बंध आहेत हे प्रेमाचे
तोडता नाही तुटणार
नाही तुटणार ही प्रेमाची नाती
आठवणीचे वारे ही वाहणार
सांग तुच आता
एकमेँकाशिवाय आपण कसे जगणार
कोमल अशा तुझ्या कळीला
कधीच नाही कोमजु देणार
अश्रुंशी नाते जोडलेस तरी
अश्रुंसाठी तुला पारखे करणार
करु शकलो नाही असे तर सांग तुच
एकमेँकाशिवाय आपण कसे जगणार
जरी वाळवंटात सापडलीस तु
मी तुझ्या सोबतीला असणार
शब्दात माझ्या अडकलीश तु
तर वेदना ह्या मलाच होणार
असं असताना तुच सांग
एकमेंकाशिवाय आपण कसे जगणार
का बंध टाकु मी माझ्या जीवनावर
मी यात वाहवतच जाणार
लढेन मी तुझ्या सुखासाठी
नाही लढलो तर मी या जगातच नसणार
कविता नाही हे जीवन आहे माझे
अखेरच्या श्वासापर्यत अंत नाही होऊ देणार
असं असताना तुच सांग
एकमेंकाशिवाय आपण कसे जगणार
तुजविना मी कसा जगणार ?

Sunday, November 20, 2011

तुला पाहिले कि, कविता सुचते...
जशी तुझी नझर,
माझ्या काळजात घुसते...
शब्द आठवू लागतात,
मग त्या शब्दांच्या,
हळू हळू ओळी हि होतात...
अन,
त्या ओळीची,
रोज मी एक कविता रचते...

तुला पाहिले कि,कविता सुचते...
त्या सर्व दिवसांच्या,
जेव्हा जेव्हा मी तुला भेटते...
विसरून जाते रे सारे काही,
फक्त तुझ्याच असण्याने..
विसरून जाते कि मला पाय नाहीत,
विसरून जाते ते दुखं सारे ,
अन,
तुझ्याच बरोबर रोज मी,
हि स्वप्ना सारखी वाटणारी दुनिया फिरते...

तुला पाहिले कि,कविता सुचते...
का मलाच काळात नाही,
तुझ्या हसण्यावर, मी खूप मरते...
कधी तू दिसला नाहीस,
तर जीव खूप तळमळतो रे माझा,
अन,
तू नेहमी बरोबर असावास,
असं रोज मनी वाटते...

तुला पाहिले कि,कविता सुचते...
आपल्या ह्या जगा वेगळ्या प्रेमाची,
हा असा तू,
हि अशी मी,
अन,
हे असे आपले नाते,
शब्दानं पलीकडचे,
कोणालाच न कळणारे,
नितळ त्या भावनेने जुळलेले,
अन,
फुला सारखं फुललेले...

तुला पाहिले कि,कविता सुचते...
जगाला न दिसलेल्या,
न कळलेल्या...
आपल्या ह्या प्रेमाची...
म्हणून,
आपल्या ह्याच प्रेमासाठी,
आता,
रोज मी एक कविता करते...
रोज मी एक कविता करते...

ह्रषिकेश व्हटकर...

ह्या कवितेने कुणाच्या हि भावना दुखाव्याच्या नाहीत,
जर असे झाले असल्यास माफी असावी...

Saturday, November 19, 2011

मला आठवतंय तुझ माझ्याशी बोलन

मला आठवतंय तुझ माझ्याशी बोलन
काय बोलतो तिथे लक्ष न देता तुझ्यात गुंग होण
मला आठवतंयतुझ मला पागल म्हणन
मग मी खोट खोट तुझ्यावर रागवण
मला आठवतंय तुझ मला लाडान बोलन
हे ऐकताना नव्यान तुझ्या प्रेमात पडण
मला आठवतंय तुझ माझ्यावर प्रेम करण
प्रत्येक वेळेस माझ त्या प्रेमास जगन
मला आठवतंय तुझ माझ्यावरच चिडण
तुझा राग जावा म्हणून माझा हि धड्पद्न
मला आठवतंय तुझ मला टाळण
अस वागताना तुझ .माझ वेड्यागत होण
मला आठवतंय माझ्यावर प्रेम नाही अस तुझ बोलन
अन माझ ते कठोर मनान स्विकारण
मला आठवतंय तुझ माझ्याशी खर बोलन
म्हणून तर तुझ्यावरच माझ प्रेम पुन्हा पुन्हा गाढ होण
मला आठवतंय तुझ्याशी बोलण्यासाठी
माझ तडपण.नेमक तुला त्या गोष्टीचा त्रास होण
मला आठवतंय तुझ्या सोबतच चा प्रत्येक क्षण
अन फक्त तुझ्यात .गुंतलेल ते माझ मन
पण.......
तुला आठवत का रेमाझ तुझ्यासाठीच जगन
कुठलीही अपेक्षा न करता फक्त तुझी वाट बघन
तुला आठवत का रे एकदा तरी तुझ मला आठवण
मी काढलेल्या आठवणी मुळे सतत तुला उचकीच लागण
मला सार आठवत पण तुला आठवत कि नाही माहित नाही
कारण तस प्रेम तू कधी केलाच नाही
कारण तस प्रेम तू कधी केलाच नाही ..!!!!!

Friday, November 18, 2011

प्रेम मागुन मिळत नाही

प्रेम मागुन मिळत नाही
प्रेम वाटावं लागतं
ध्यानी मनी नसताना
अवचित भेटावं लागतं

माझ्यावर प्रेम करा
असं म्हणता येत नाही
करु म्हटल्याने
असं काही होत नाही

त्यासाठी जुळावे लागतात
उभयंताचे धागे
भीड आणि भीती मग
आपोआप पडते मागे

प्रेमाचे फुलपाखरु
स्वच्छंद उडतं
मनमोही रंगानी
पुरतं वेड करतं

पण त्यामागे धावलं तर
आणखी पुढे पळतं,
डोळे मिटुन शांत बसलं
की हळुच खांध्यावर बसतं.

छोट्या छोट्या गोष्टीतून

छोट्या छोट्या गोष्टीतून
आयुष्य घडत असतं
अनेक आठवणींच्या मृगजळात
मन अडकून बसतं

क्षणभर विश्रांती चाचपताना
थोडीशी धाप लागते खरी...
पण... अनंताचा उगम शोधणाऱ्याला
मिळेल तरी कसा श्री हरी...??

सरळ साधा सोप्पा प्रश्न
सतत सतावत असतो
बऱ्याचदा पंचांग चाळूनही
ज्योतिष स्वतःचा भाग्योदय का चुकतो..??

देव म्हणजे नक्की असतं काय..??
स्वतः मधल्या विश्वासच मूर्त असं रूप
कि ....असं अजाणत कोडं
ज्याची उकल आहे कठीण खूप

फरक फरक तो काय म्हणायचा,
जाळण्यात आणि पुरण्यात
दोन्ही वेळी थांबतो तो श्वासच
ईश्वर तोलतो फक्त पाप आणि पुण्यात

माणूस म्हणून जन्मलो
त्यात काय मोठेपण
माणुसकी धरून वागलो
कमावले देवपण

हरिनामाच्या चिपळ्या बरोबर
स्वकर्तुत्वाचा गजर करायला हवं
ज्ञानेश्वरांनी ही भोगलं सार..
तिथे आपल्यालाही थोड धीर धरायला हवं

खड्डयात पडण काही गैर नव्हत
फक्त.... निर्धाराने फक्त उभं रहायची जिद्द हवी
रस्ता तर ठेचाळणारा असणारच
पण... पहिलं पाऊल टाकायची उमेद हरलेल्या मनात हवी

आयुष्यात सर्वात वाईट वाटले

आयुष्यात सर्वात वाईट वाटले कि मी खूप काही चुका केल्या पण सर्वात जास्त याचे वाईट वाटते कि त्या हजार चुका मी चुकीच्या व्यक्तीसाठी केल्या

तू मला सोडून गेलास

तू मला सोडून गेलास आता मी कोणालच दोष देऊ शकत नाही कारण बघ न माझे हृदय पण सर्वात मोठे धोकेबाज निघाले ते पण फ़क़्त तुझ्यासाठी धडधडत आहे .!!!!!!!!!