Monday, November 21, 2011

बंध आहेत हे प्रेमाचे

बंध आहेत हे प्रेमाचे
तोडता नाही तुटणार
नाही तुटणार ही प्रेमाची नाती
आठवणीचे वारे ही वाहणार
सांग तुच आता
एकमेँकाशिवाय आपण कसे जगणार
कोमल अशा तुझ्या कळीला
कधीच नाही कोमजु देणार
अश्रुंशी नाते जोडलेस तरी
अश्रुंसाठी तुला पारखे करणार
करु शकलो नाही असे तर सांग तुच
एकमेँकाशिवाय आपण कसे जगणार
जरी वाळवंटात सापडलीस तु
मी तुझ्या सोबतीला असणार
शब्दात माझ्या अडकलीश तु
तर वेदना ह्या मलाच होणार
असं असताना तुच सांग
एकमेंकाशिवाय आपण कसे जगणार
का बंध टाकु मी माझ्या जीवनावर
मी यात वाहवतच जाणार
लढेन मी तुझ्या सुखासाठी
नाही लढलो तर मी या जगातच नसणार
कविता नाही हे जीवन आहे माझे
अखेरच्या श्वासापर्यत अंत नाही होऊ देणार
असं असताना तुच सांग
एकमेंकाशिवाय आपण कसे जगणार
तुजविना मी कसा जगणार ?

No comments: