Thursday, May 20, 2010

Ti Ashi Asavi,

Ti Ashi Asavi,
Jagat Dusari Tashi Nasavi,
Malach Sarvasw maananaari,
Majhi ti ashi asavi..

Pranjal Asavi, Avakhal Asavi,
Pari ti agadi sojval Asavi,
Sarvana agadi apal maananaari,
Majhi ti ashi asavi..

Pharach Sundar, Pharach Gori,
Pahrach Dekhani pan nasavi,
Majavar bharapur prem karanari,
Majhi ti ashi asavi..

Apali Manas, Apal ghar,
Apalepanaa Japanari asavi,
Sasulahi aai maananaari,
Majhi ti ashi asavi..

Chanakshya Hushar,Vyavahari,
Ayushyatil sallagar vhavi,
Majhya Chuka Lakshat Ghenari,
Majhi ti ashi asavi..

Maya, Prem, Aapulaki,
He Sarva denaari asaavi,
Majhi ti kashi asavi?
Majhi ti ashi asaavi..

No comments: