Friday, June 25, 2010

AAjahi mala tujhi khoop athavan yete

AAjahi mala tujhi khoop athavan yete
athavan yete mala tujhi khoop athavan yete
kiti hi visraicha prayatna kela tarihi mala tujhi khoop athavan yete
tula visarna he kadhi shakyach nahi
me tharavla tarihi mala te jamnarach nahi
karan aajhi mala tujhi khoop athavan yete

aajhi dole banda kele ki dolya samor tuch yetes
ani bolaila javal alo ki lagech gayab hotes
pan dole banda karun pahilele he swapnach aste
mala kalun chukle ki tujhi univ ata mala nehmich bhaste
karan aajhi mala tujhi khoop athavan yete

athavto mala to pratyek divas collegecha
tujhyashi bolnya sathi ha jeev nusta talmalaicha
shaniwari vataicha shi udya ravivar yernar, ravivari vataicha wah udya somwar yenar me tujhyashi bolnar
aaj hi tya shabdansathi man khoop vyakul hote
ho aajahi mala tujhi khoop athavan yete

college madhe astana pan tuhyashi bolaila ghabraicho
tula majhya bolnyacha raag yeu naye mhanun gappa basaicho
madam kai shikavte hyachya kade lakshach nasaicha
tu majhyakade baghun ekda smile karav evadach manat asaicha
aaja hi ti smile mala khoop havi havishi vatate
karan aajhi mala tujhi khoop athavan yete

asa hota majha tujha ektarfi lapandav
college nantar bhetli nahis tarihi manat hote tujhech naav
radla majha man samjun ki sampla ata ha khel
samjavla me manala ki yeil parat ti yogya vel
ti vel lavkar yavi asa mala nehmich vattate
karan aajahi mala tujhi khoop athavan yete

aaj tuhya ayushyat nakkich koni tari asel
me to koni tari asto tar ... asa mala kayamach vatel
pan asa jar koni tari asel tar kasa samjavin me hya manala
yeil parat ti yogya vel sangital hota me jyala
sala saglach samplyawar mala ha khel samjla
XXX mala tu khoop avadtes he sangaila pharach ushir jhala

mahiti ahe mala ki ata me kayam ekatach rahanar
dolyat panyacha sagar houn mala tujhi athavan yetach rahanar
mala tujhi athavan yetach rahanar

No comments: