Wednesday, June 9, 2010

कोणाच्या इतक्याही जवळ जाऊ नये

कोणाच्या इतक्याही जवळ जाऊ नये
की आपल्याला त्याची सवय व्हावी
तडकलेच जर हृदय कधी......
तर जोडताना असह्य यातना व्हावी

डायरीत कोणाचे नाव इतके ही येउ नये
की पानांना ते नाव जड व्हावे.....
कोण जाणे एक दिवस अचानक
त्या नावाचे डायरीत येणे बंद व्हावे

स्वप्नात कोणाला असं ही बघू नये
की आधाराला त्याचे हात असावे
तूटलेच जर स्वप्न अचानक.....
तर हातात आपल्या काहीच नसावे

कोणाला इतका वेळ ही देऊ नये
की आपल्या प्रत्येक क्षणावर त्याचा अधिकार व्हावा
आणि एक दिवस आरश्यासमोर......
आपणास आपलाच चेहरा परका व्हावा

कोणाची इतकीही ओढ नसावी
की पदोपदी आपण त्याची वाट बघावी
आणि एक दिवस आयुष्यात......
आपलीच वाट दिशाहीन व्हावी

कोणाचे इतकेही ऐकू नये
की कानात त्याच्याच शब्दांचा घुमाजाव व्हावा
विसरून आपण आपले शब्द
ओठांतून त्याच्याच शब्दांचा उच्चार व्हावा

कोणाची इतकीही सोबत असू नये
की ती प्रत्येक स्पंदनात जाणवावी
आणि कधी बंदच पडले हृदय.....
तर हसत हसत साथ गमवावी

No comments: