Wednesday, October 20, 2010

देवा एकाच मागणी

देवा एकाच मागणी
तिची पापणी भरू दे
माझ्या नावाचा एक तरी थेंबMANGESH KHOT.
तिच्या नयनी तरु दे..
-
रात अशी ही तंद्रित
पापणिहि बघ लवते आहे
ह्रुदयाचे ठोके हळुवार सांगेMANGESH KHOT.
कुणीतरी माझ्यासाठी जागत

No comments: