Friday, October 22, 2010

आयुष्याचं गणित सारं

आयुष्याचं गणित सारं
बदलून गेलं आहे
आयुष्यातून एक कोणी
वगळुन गेलं आहे

माती मध्ये रोवून सुद्धा
आभाळाला टेकले नाही
आभासाच्या दुनियेमध्ये
भास् समजुन भेटले नाही

सर्वी कड़े अंधार मला
रोज भेटून गेला
उन्हाळ्यातला पाउस तसा
मला रडवुन गेला ..

संतापाच्या लाटे मध्ये
मी हरवून जाते
पाण्या अभावी मासे पाहून
मी गहिवरून येते ..

शोधून सुद्धा सापडत नाही
खरं खुरं प्रेम ..
दुनियेपासून धावत असते
हाच माझा नित्य नेम ...

No comments: