Tuesday, April 20, 2010

kaal tulaa maajhi kavitaa vaachavli
tu mhanaalaas maajhyavar pan ek kavitaa lihi...

tujhyaavar kavitaa lihina sopa naahi
kaaran maajhya saathi tu titkaa saadhaaran naahis

tulaa konaachi upmaa deu kalat naahi
kaaran tujhyaa saarkha dusra kaahi asuch shakat naahi

shabda nuste ghutmaltaat..pan nemka kaay lihaava te suchat naahi

********************************M*******************************************No comments: