Tuesday, September 14, 2010


Wo ik chehra hum har kahi talash karte hai,
Zinda hai magar zindagi talash karte hai,
Koi kyun bhool jata hai hame apne banakar,
Hum khud me wo kami talaash karte hai...


No comments: