Monday, January 11, 2010

दोन क्षणांचा अनमोल सहवास

दोन क्षणांचा अनमोल सहवास कुणाचा जीवन जगण्याची प्रेरणा देऊन गेला...
मनातल्या अनंत निराशेच्या किरणाना आशेचे किरण देऊन गेला.....
***********************M**************************

No comments: