Wednesday, January 20, 2010

अचानक गालावरची कलि खुलली
तुझ्याशी बोलताच प्रीत उमलली

कस सांगू मनाला किती आनंद झाला ते
कलेलाच तुला में किती खुश आहे ते
*********M***********

No comments: