Friday, March 2, 2012

आज माझीच कविता मला म्हणाली

आज माझीच कविता मला म्हणाली लिहिले नाहीस मला
मी हि किंचित दचकून विचार केला का सुचले नाही मला
जा साठी लिहते,जा साठी सर्व काही ,तोच माझा सोबत राही
मग मी आज काय लिहू तुला???

झाली थोडी ती हि नाराज ...पडल्या आट्या कपाळी
थोडी चिडली थोडी भांडली ,पण करू शकली नाही काही
समजून घेतले आज कवितेने कि सोबत आहे सखा
कशाला गरज आपली लागती आज हिला ??

मी मग केला थोडा विचार
प्रियकराला मांडायला हाच तर आहे आधार
का करा नाराज
बसले मग लिहायला चार ओळी
यातूनच आले परत प्रियकराच्या जवळी ....

No comments: