Monday, March 5, 2012

कागदावर गोळा झाले सये

कागदावर गोळा झाले सये
तुझ्या सहवासातील क्षण
अवतरतात शब्द मग ओले
कोरडे होते आपोआप मन


************************


जे सुचते मनाला बोलून टाकतो मी !
हे दु:ख अंतरीचे मांडून टाकतो मी !

उठतात मानत तेव्हा तरंग भावनांचे
आतुरते लेखणी उतरवून टाकतो मी !

सुटतात सर्प तेव्हा मोकाट कल्पनांचे
लेवून आधार शब्दांचा लिहून टाकतो मी !

माणू कसे मी हे आभार एकांताचे ?
महत्व त्याचे त्याला देऊन टाकतो मी !

करतोय प्रथम लिखाण "कुमार" गजलेचे
रहस्य हे स्वतःचे सांगून टाकतो मी !

No comments: