Sunday, March 4, 2012

बोलावतो तूला मी येवून जा जराशी !

बोलावतो तूला मी येवून जा जराशी !
... हातात हात थोडा देवून जा जराशी !!
...
ठेवून का मला गं तू एकटीच गेली !
आता मला सवेची घेवून जा जराशी !!

ना थांबली कधीही डोळ्यामधील धारा !
हे दोन घोट खारे पेवून जा जराशी !!

मी जेवलो तरिही मी जेवलोच नाही !
ही भाकरी व्यथेची जेवून जा जराशी !!

जे बोलता न आले ते शब्द सूर माझे !
ओठावरी गडे तू ठेवून जा जराशी !!

No comments: