Sunday, March 4, 2012

सावरीच्या पिसासारख असत मन

सावरीच्या पिसासारख असत मन
कधी इथे तर कधी तिथे
शोधीत असत आनंदाचे क्षण
सुखाचा कोष विणता
विणता वेदनेच्या जाळ्यात
... अलगद अडकत मन
कधी क्षितिजाला गवसणी
घालत तर कधी आपल्याच
सावल्या गोळा करीत
फिरत असत मन
कितीही पकडून ठेवलं
तरी कधीतरी हरवतच ....मन

No comments: