Thursday, January 5, 2012

तुझे सूर सांगून गेले

तुझे सूर सांगून गेले
गाव नाही बेट बुडणारे येथे

स्वरांनी छेडले ऐसे
रुतले ते काटे नव्हते

शब्दामागून शब्द ऐकले
अर्थात एकही नव्हते

फुटलेल्या कंठातून
वन्हि चे वाटणे होते

कानांनी ऐकले जे
डोळ्यात राहिले नव्हते

सोडूनी गेले ज्यांनी
बांधुनी ठेविले होते

चंद्राच्या चाकरांनी
ओरखडे आखुनी गेले

No comments: