Monday, January 2, 2012

तू परतोनी मागे यावे

तू परतोनी मागे यावे
वाट पाही हा किनारा

अजूनही वन्ही पेटतो
धुम्र उठे नभी सारा

लाटा उसळती भेटण्या
चंद्र यावा भेटणारा

ओढ वाढे त्वरा यावे
मनाचा कंदील पेटणारा

साकारतो छत उन्हाचे
सावलीने हात द्यावा

बंध छाया सहोदरीची
वाहे मुक्त झाकणारा

नभ नेती वारे घरचे
दर्यावरती भेटणारा

काटे उमलती आठवणींचे
गुलाब यावा भेटणारा

No comments: