Thursday, December 1, 2011

हाकेला तुझ्या मी साद देईन,

हाकेला तुझ्या मी साद देईन,
मैत्रीला आपल्या आवाज देईन,
असलो सात समुद्र पार तरीही,
आपल्या मैत्रीसाठी मी धावत येईन...
आणि...
आणि जर असलो त्या देवा कडे,
तर मित्र,
तुझ्या मैत्री खातर ,
मी त्या देवाशी हि भांडून येईन...
मी त्या देवाशी हि भांडून येईन...

No comments: