Thursday, December 8, 2011

तू दिलेलं गुलाबाचं फुल

तू दिलेलं गुलाबाचं फुल

आजही जिवंत आहे माझ्याकडे
जगत तर आहे ते पण...........
विस्कटलेल्या पाकळ्यांच्या सहवासात.
जशी मी जगत आहे आज तुझ्या आठवणीच्या सहवासात

तू दिलेलं गुलाबाचं फुल
आजही तसच आहे ते
माझ्या डायरीच्या पानांमध्ये
रंग तोच पण फक्त उडालेला आहे.
जश्या आज तुझ्या मनात माझ्यासाठी असणार्या भावना....


तू दिलेलं गुलाबाचं फुल
आजही जिवंत आहे ते
पण फक्त मलूलपने जगत आहे
जशी मी..........


तू दिलेलं गुलाबाचं फुल
आजही तसच आहे माझ्याकडे,
तेच दव आजही आहेत त्याच्या लालीम्यावर
पण.........
तू देताना ते पाण्याचे होते,
आणि आज माझ्या आश्रुंचे ...........

No comments: