Saturday, December 3, 2011

रात्र चांदण्याची,

रात्र चांदण्याची,
झुळूक वार्याची,
आठवण तिझी देऊन गेली...
टीम-टीम त्या,
त्या चांदण्यांन मध्ये,
चेहरा तिझा,
ती झुळूक,
हळूच मझला धाखावून गेली....
हळूच मझला धाखावून गेली....

No comments: