Friday, December 9, 2011

तुला पाहून मन माझे फुलले

तुला पाहून मन माझे फुलले
निरागस मनाला मैत्रीच्या रुपात
प्रेमळ शब्दांचे आधार दिलेस
शब्द शब्दांनी जिंकलेस तू मला
मन माझे प्रसन्न झाले
निरागस मनाला प्रेमळ शब्दांचे
आधार दिलेस
आधार दिलेस
आधार दिलेस.....................

No comments: